Hälsningar från skogsstiftelsens förvaltningsråds möte

02.05.2018

Skogsstiftelsens förvaltningsråd sammanträdde i mitten av april. MTK:s ordförande Juha Marttila fortsätter som förvaltningsrådets ordförande och UPM:s regiondirektör Tero Nieminen som viceordförande.

Till nya medlemmar i förvaltningsrådet utnämndes Juha Hiltunen som är viceordförande i METO – Skogsbranschens Experter rf, Juha Vartiamäki som är viceordförande i Skogsbranschens transportföretagare rf och Jari Sirviö som är avtalsexpert i Industrifacket. Förvaltningsrådets sammansättning finns på Skogsstiftelsens webbsidor.  

Bland de egentliga styrelsemedlemmarna skedde inga förändringar, men till suppleant för styrelseordförande Sauli Brander valdes direktör Sami Oksa från UPM. Styrelsens sammansättning finns på Skogsstiftelsens webbsidor.

Tillbaka