Nya ansikten i delegationen för Finlands Skogsstiftelse

26.05.2016,

I delegationen invaldes fyra nya personer som egentliga medlemmar: kommunikationsdirektör Juha Laine från Metsä Group, Jari Suominen som är direktör för Stora Ensos träproduktindustri, ordförande Pekka Kopra från Finlands Sågar rf och ordförande Jari Nilosaari från Träfacket. MTK:s ordförande Juha Marttila fortsätter som ordförande för delegationen. UPM:s regiondirektör Tero Nieminen valdes till viceordförande. 

– Det känns bra efter att ha varit med på delegationens första möte. Finlands Skogsstiftelse har en viktig uppgift och speciellt nu när skogsnäringen är på uppgång. Nu är det viktigt att få publicitet och sprida information, säger Hannu Lamminen från Ruovesi som är ordförande för styrelsen för Skogsbranschens Transportföretagare rf.

Skogsstiftelsens delegation sammanträdde 26.4.2016. På mötet godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015. Delegationen godkände planen för förnyandet av Skogsstiftelsens stadgar. Skogsstiftelsens stadgar ska revideras för att motsvarar den nya lagen om stiftelser som trädde i kraft i december.

Styrelsen fortsätter i oförändrad form

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse fortsätter med samma sammansättning.

– Skogsstiftelsen är unik i sitt slag i hela världen då den är gemensam för hela skogsnäringen, samlar in medel och ger finansiellt stöd. Den har funnits i över tjugo år och de resultat som man har åstadkommit med medel från Skogsstiftelsen visar att den behövs, säger Jorma Länsitalo.

År 2015 inflöt 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgifter

Räkenskapsböckerna för Skogsstiftelsens tjugonde verksamhetsår har stängts. Den frivilliga säljfrämjande avgiften som insamlas i samband med virkesaffärer inbringade i fjol omkring 1,9 miljoner euro. Avgiften inbetalades från 34 procent av de virkesaffärer som ingicks med enskilda skogsägare. Procenten har varit av samma storleksordning de senaste åren. Forststyrelsen betalde den säljfrämjande avgiften för allt virke som såldes.

Skogsstiftelsens styrelse delade totalt ut 1,4 miljoner euro som understöd. Diagrammet här intill visar hur understöden har fördelats de tre senaste åren. 

Läs mera:
Skogsstiftelsens delegation 2016
Skogsstiftelsens styrelse 2016
Skogstiftelsens verksamhetsberättelsen 2015

Tillbaka