• Säätiöpäivän Kaffet 900x600

Skogsstiftelsen samlade på Stiftelsedagen ihop personer som fått understöd

01.10.2015

Vi firade en dag i förväg! Skogsstiftelsen tjuvstartade firandet av den internationella Stiftelsedagen och ordnande en kaffebjudning redan kvällen innan, den 30 september. Vi firade temadagen i festligare tecken genom att till samma bord inbjuda ett antal personer som fått understöd av olika slag, personer som genomfört mindre och större projekt. Personerna, som var från sju olika branscher, utbytte tankar om Skogsstiftelsen, understöden, projekten och annat som hänt i världen.

Diskussionerna var inspirerande och ordet leddes av Liisa Suvikumpu som är verksamhetsledare för Delegationen för stiftelser och fonder.

– Stiftelserna kan ge pengar för en bättre värld och göra det möjligt att förverkliga drömmar. Förutom att stiftelserna ger direkt ekonomiskt stöd har de ett omätbart mervärde genom att de med sina understöd vid sidan om rena pengar visar uppskattning åt de som genomför projekt, förklarade Suvikumpu.

– Vi vill på det här sättet visa att vi sätter värde på det utomordentligt fina arbete som de som genomför projekten utför. Skogsstiftelsen behöver personer som samlar in medel och donatorer, men också lyckade projekt, sade verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi. – Vi ville också se ny genombrott på projekt gränssnitt, och det var född!

En designer och forskare inom bioekonomi möttes

På Stiftelsedagens kaffebjudning möttes också designer Justus K och Jani Holopainen som skriver sin doktorsavhandling. Båda har framtiden framför sig och de har fått ett litet personligt understöd från Skogsstiftelsen. Bådas arbete har kopplingar till träbaserade material och hur man skapar varumärken för produkter.

– Vi är alla samlade kring samma tema, trä. Det som förenar oss här idag är en värld som drivs med sikte på hållbar utveckling och framtidens innovationer, sade Justus K.

– Äntligen har man hittat ett underlag, ett sätt för hur man kan samarbeta tvärvetenskapligt, sade Jani Holopainen när han sammanfattade vad kaffebjudningen gett honom.

Justus Kantakoski fick ett understöd för sitt slutarbete om papper som klädmaterial, som han gjorde vid Lahden muotoiluinstituutti. Justus blev klar med sina studier 2014.

Jani Holopainen fick sitt understöd i augusti 2015 för slutdelen av sin avhandling Träprodukter och bioekonomi: föränderliga institutioner och konsumtionens roll. Han har en forskningstjänst vid institutionen för forstvetenskaper vid Helsingfors universitet.

På Stiftelsedagens kaffebjudning var med också:

Mikko Viljakainen, Puuinfo
Paula Horne, PTT
Juha Uppa, PEFC-Suomi
Sampo Juhajoki, 4H
Ville Sileäkangas, Uusipuu

Stiftelsedagen – vad är det?

Stiftelsedagen firas den 1 oktober. Då berättas det om det värdefulla arbete som stiftelserna utför runt om i Europa. Målet med Stiftelsedagen är att sprida information om stiftelsernas arbete och stöd till vetenskap och kultur. På Stiftelsedagen öppnar stiftelserna i Finland sina dörrar, ordnar evenemang av olika slag, inspirerar de som får understöd och ger synlighet åt det viktiga arbete de utför som världsförbättrare.  

Tillbaka

Tunnelmia Säätiöpäivän Kaffeilta