Grundare

Stiftelsen grundades 1995 av skogsägarna, skogsindustrin, Forststyrelsen, Finlands Sågar rf och andra som får sin utkomst från skogsbruket. Olika parter i virkeshandeln och andra bakgrundsaktörer finansierar Skogsstiftelses verksamnhet.

Skogsstiftelsens grundare

Aktörer med virkeshandeln

Övriga bakgrundsaktörer