Grundare

Stiftelsen grundades 1995 av skogsägarna, skogsindustrin, Forststyrelsen, Finlands Sågar rf och andra som får sin utkomst från skogsbruket. Olika parter i virkeshandeln deltar i insamlingen av medel.

Skogsstiftelsens grundare

Följande deltar i insamlingen av medel

Övriga bakgrundsaktörer