Förvaltningsrådet

I förvaltningsrådet finns representanter för alla som var med och grundade Skogsstiftelsen och andra aktörer. Förvaltningsrådets ordförande är MTK:s ordförande Juha Marttila och viceordförande är Satu Härkönen från Stora Enso.

Förvaltningsrådet sammanträder en gång per år. Den fastställer styrelsens sammansättning och verksamhetsplanen, verksamhetensberättelsen och bokslutet.

Förvaltningsrådets sammansättning 2024

SÄLJARNAS REPRESENTANTER:

Juha Marttila, (of.), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Elina Saari, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Jukka-Pekka Kataja, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha S. Niemelä, Forststyrelsen

KÖPARNAS REPRESENTANTER:

Satu Härkönen (vof.), Stora Enso  
Janne Kiiliäinen, UPM
Katri Sedoff, Metsä Group
Matti Kylävainio, Finlands Sågar rf

REPRESENTANTER FÖR ÖVRIGA BAKGRUNDSAKTÖRER:

Ville Pätynen, METO – Skogsbranschens Experter rf
Matti Peltola, Maskinföretagarnas förbund rf
Jukka Sippola, Forstmästareförbundet rf
Jarkko Vartiamäki, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Jari Sirviö, Industrifacket rf
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Delegationens vice representanter

Tuomo Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha-Pekka Hannikainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Asta Sarkki, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Tuomas Hallenberg, Forststyrelsen

Sami Honkanen, Stora Enso
Rauli Karppinen, UPM
Heli Rippo, Metsä Group
Ville Kopra, Finlands Sågar rf

Ari Teittinen, METO - Skogsbranschens Experter rf
Simo Jaakkola, Maskinföretagarnas förbund rf
Johanna Hristov, Loimu rf
Kari Palojärvi, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Mirjami Suikki, Industrifacket rf
Heikki Mäkelä, Etämetsänomistajat ry

Revisorer

Skogsstiftelses revisorer år 2024:

KHT Terhi Latvala och KHT Janne Elo, vice KHT Jussi Tuominen och KHT Timo Tuokko, Oy Tuokko Ltd