Förvaltningsrådet

I förvaltningsrådet finns representanter för alla som var med och grundade Skogsstiftelsen och andra aktörer. Förvaltningsrådets ordförande är MTK:s ordförande Juha Marttila och viceordförande är chef Jari Suominen från Stora Enso.

Förvaltningsrådet sammanträder en gång per år. Den fastställer styrelsens sammansättning och verksamhetsplanen, verksamhetensberättelsen och bokslutet.

Förvaltningsrådets sammansättning 2022

SÄLJARNAS REPRESENTANTER:

Juha Marttila, (of.), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Elina Saari, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Jukka-Pekka Kataja, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha S. Niemelä, Forststyrelsen

KÖPARNAS REPRESENTANTER:

Jari Suominen (vof.), Stora Enso  
Janne Kiiliäinen, UPM
Juha Laine, Metsä Group
Tommi Sneck, Finlands Sågar rf

REPRESENTANTER FÖR ÖVRIGA BAKGRUNDSAKTÖRER:

Ari Teittinen, METO – Skogsbranschens Experter rf
Matti Peltola, Maskinföretagarnas förbund rf
Jukka Sippola, Forstmästareförbundet rf
Jarkko Vartiamäki, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Jari Sirviö, Industrifacket rf
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Delegationens vice representanter

Tuomo Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha-Pekka Hannikainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Asta Sarkki, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Tuomas Hallenberg, Forststyrelsen

Jorma Länsitalo, Stora Enso
Erkki Metsola, UPM
Krista Kimmo, Metsä Group
Pekka Kopra, Finlands Sågar rf

Erkki Eteläaho, METO - Skogsbranschens Experter rf
Simo Jaakkola, Maskinföretagarnas förbund rf
Johanna Hristov, Loimu rf
Kari Palojärvi, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Marko Rosqvist, Industrifacket rf
Matti Ilveskoski, Etämetsänomistajat ry

Revisorer

Skogsstiftelses revisorer år 2022:

KHT Terhi Latvala ja KHT Janne Elo, vice KHT Timo Tuokko ja KHT Mika Järvinen, Oy Tuokko Ltd