Aktuellt

Skogsstiftelsen delade ut bidrag till skogsforskning, förstärkning av EU-kompetens och skogsnaturprojekt

20.06.2024

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beviljade bidrag på nästan en halv miljon euro vid sitt möte i juni. Bidragen beviljades till skogsnaturprojekt, forskning och andra bidragsteman enligt stiftelsens strategi. Skogsstiftelsens styrelse beviljade bidrag på 406 212 euro till sju projekt inom sti...

Finsilva stödjer Skogsstiftelsens skogsnaturprojekt – att främja mångfald är branschens gemensamma framtidsarbete

13.06.2024

Finlands Skogsstiftelses skogsnaturprojekt har fått sin första betydande donator. Skogsstiftelsens bidragsprojekt för skogsnaturen påbörjas under det här året. Skogsstiftelsens arbete för naturens mångfald stärks, när Finsilva har beslutat att den frivilliga avgiften man betalar till Skogsstiftel...

Skogsstiftelsen har öppnat vårens ansökningsomgång

26.04.2024

Finlands Skogsstiftelse har nu öppnat våren 2024 års ansökningsomgången för stora understöd. Skogsstiftelsen ser fram emot mångsida bidragsansökningar relaterade till skogsnäringen. I vår hoppas vi särskilt på ansökningar relaterade till skogsnatursprojekt samt inom vetenskap och forskning. Skogs...

Skogsstiftelsen beviljade 1,8 miljoner euro i bidrag i fjol

17.04.2024

Finlands Skogsstiftelse beviljade 2023 sammanlagt 1,8 miljoner euro i bidrag. Stiftelsens styrelse fattade sammanlagt tjugotvå positiva bidragsbeslut. Dessutom beviljade stiftelsens vd små anslag, under 4 999 euro, till totalt 155 projekt. Merparten (73 %) av de bidrag som vd beviljade gällde bid...

Nya ledamöter i Skogsstiftelsens styrelse och förvaltningsråd

17.04.2024

Stiftelsens ledning har organiserat sig för stiftelsens 29:e verksamhetsår. Juha Marttila fortsätter som förvaltningsrådets ordförande och Juha Jumpanen som styrelsens ordförande. I stället för Sauli Brander, UPM:s direktör med ansvar för internationella skogsfrågor, som suttit i Skogsstiftelsens...

På Skogsstiftelsens seminarium lyftes projekt som finansieras av stiftelsen fram

17.04.2024

I början av april anordnade Skogsstiftelsen ett seminarium där projekt som fått bidrag från något av stiftelsens tre finansieringsteman presenterades. Dessutom öppnade stiftelsen en uppsättning hållbarhetsprojekt som anknyter till skogsnaturen, som kompletterar stiftelsens åtgärder för att främja...

Skogsstiftelsen beviljade bidrag till skolsamarbete och kommunikation för beslutsfattare – som nyöppningar Skog-TET, en podcast och piloten för en...

20.12.2023

Finlands Skogsstiftelsens styrelse beviljade vid sitt decembermöte ett bidrag till 11 projekt. Mest av bidragen riktade sig till projekt för barn och unga och kommunikation för beslutsfattare. Totalt inkom 34 bidragsansökningar för utvärdering av Skogsstiftelsens styrelse. Finlands Skogsstiftelse...

Enkät – Skogsägarna uppskattar det arbete Finlands Skogsstiftelse gör

02.11.2023

Enligt undersökningen anser mer än två av tre skogsägare att Skogsstiftelsens arbete är effektivt, men stiftelsens synlighet behöver förbättras. Skogsstiftelsens verksamhet är särskilt uppskattad av unga skogsägare, ägare till små skogsfastigheter och kvinnliga skogsägare. Skogsägarnas tankar om...

Skogsstiftelsens ambassadörer intog huvudscenen på Skogsdagarna

26.10.2023

Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser till fem skogsfackmän som i sitt arbete särskilt aktivt har främjat Skogsstiftelsens målsättning om en blomstrande skogsnäring. För mottagarna av dessa utmärkelser är det naturligt att berätta om Skogsstiftelsens verksamhet och de projekt som stiftels...

Finlands skogsstiftelse tar emot ansökningar om stora understöd

05.10.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse hösten 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för...

1 2 3 4 5 6 7 ... 10