Arkiv

Undersökning: Hurdana naturmiljöer har positiv effekt på hälsan

18.10.2016,

Under sensommaren och hösten 2016 har man i huvudstadsregionen undersökt vilka slags naturmiljöer har positiv effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande. Undersökningen är AFM Jenni Simkins arbete för sin doktorsavhandling, som är en del av Naturresursinstitutets projekt ” Vihreän ympäristön hyvi...

Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euro till skogsbranschens gemensamma projekt Bioaika

27.09.2016,

Långtradaren Bioaika, som åker runt hela landet, är skogsbranschens gemensamma gåva till unga i det 100-åriga Finland. Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euros understöd till projekt.

Ett stort tack till alla er 627 som besvarade i Skogsstiftelsens enkätundersökning!

27.09.2016,

Skogsstiftelsen genomförde i augusti-september en webbaserad enkätundersökning bland tjänstemän inom skogssektorn som jobbar på fältet med virkeshandel. Målet med enkäten var att ta reda på vad fackmän som möter skogsägare i samband med virkesaffärer har att säga om Skogsstiftelsen. Hur presenter...

I Österbotten insamlades över 100 000 euro till en professur i träbyggande

30.05.2016,

Resultatet av den riktade insamlingen i Södra och Mellersta Österbotten överträffade förväntningarna. Till professuren i träbyggande som näringsgren som ska inrättas vid Vasa universitet insamlades drygt 100 000 euro. Alla virkesköpare på området och ett stort antal skogsägare deltog i Skogsstift...

Nya ansikten i delegationen för Finlands Skogsstiftelse

26.05.2016,

I delegationen invaldes fyra nya personer som egentliga medlemmar: kommunikationsdirektör Juha Laine från Metsä Group, Jari Suominen som är direktör för Stora Ensos träproduktindustri, ordförande Pekka Kopra från Finlands Sågar rf och ordförande Jari Nilosaari från Träfacket. MTK:s ordförande Juh...

Skogsstiftelsen finansierar ungdomarsarbetet

14.04.2016,

Skogsnäringen tas med scouternas skogsprogram Scouternas Skogsprogram har som mål att erbjuda alla barn och unga som bor i Finland en möjlighet att få uppleva skogen för att därigenom få en bra grund att skapa sin egen uppfattning om naturen och skogen och förståelse för skogsbranschen. Dagens ba...

Verksamhetsledarens julhälsingar

21.12.2015

Skogsstiftelsens tjugonde verksamhetsår går mot sitt slut. Under det här året har cirka 1,9 miljoner euro insamlats i samband med virkesaffärer som donationer, dvs. som frivilliga avgifter till Skogsstiftelsen. I samband med virkesaffärer som ingås med privatskogsägarna väljer fortsättningsvis mi...

Skogsstiftelsen delade ut över 800 000 euro på årets sista möte

18.12.2015

Skogsstiftelsen delade sammanlagt ut 821 500 euro som understöd på årets sista möte. Nedan är uppräknat vilka understöd som beviljades: Finska Forstföreningens projekt 2016, totalt 435 000 €:     Skogssektorns miljöpejl, 105 000 €      Webbsajten forest.fi och samarbete med massmedia, 50 000 €   ...

Understöd till skolor för transporter 2016

15.12.2015

Skogsstiftelsen beviljar även det kommande året understöd till skolor för transporter. Man kan ansöka understöd till skolor för transporter för en resa under vilken skoleleverna får bekanta sig med skogsnäringen, skogsindustrin eller skogsbruket. Understödet täcker huvudsakligen i regel kostnader...

20 år – 30 miljoner för ökad synlighet

23.10.2015

Finlands Skogsstiftelse firar i år sitt tjugonde verksamhetsår. Under de här tjugo åren har Skogsstiftelsen delat ut över 30 miljoner euro i understöd till skogsnäringen. Det har funnits behov av pengar för den egna branschen och mycket har vi åstadkommit med pengarna. I fortsättningen kommer off...

Skogsstiftelsen samlade på Stiftelsedagen ihop personer som fått understöd

01.10.2015

Metsäsäätiö järjesti Säätiöpäivän Kaffet ja kokosi saman pöydän ääreen seitsemän erilaista Metsäsäätiön apurahan saajaa. Säätiöpäivän Kaffeilla törmäsivät myös muotoilija Justus K ja biotalouden tutkija Jani Holopainen...

Understöd till bioekonomi, marknadsföring av certifieringen och viltvårdsanpassad skogsvård

24.09.2015

Metsäsäätiö myönsi kuluvan vuoden kolmannessa kokouksessa rahoitusta projekteille sekä kotimaiseen että kansainväliseen toimintaan. Rahoitusta myönnettiin muun muassa sertifioinnin ja riistametsänhoidon markkinointiin.

En donationsprofessur i träbyggnadsteknik till aalto universitetet

14.09.2015

Teknologie doktor Gerhard Fink, 33, från Österrike, har utsetts till professor i träbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet. Fink börjar vid Aalto-universitetets campus i Otnäs, Esbo, i början av nästa år.

Erik Bruuns utställning i Sibeliushuset i Lahtis hela sommaren

24.06.2015

På Erik Bruuns utställning från Jaffa till Jaffa, från skog till skog finns grafikerns produktion under 60 års tid. Erik Bruun som bor på Sveaborg och har fyllt 89 år gör fortsättningsvis affischer, frimärken och kommer med idéer som till exempel till den nyaste planschen till Pori Jazz.  Många k...

Skogsforumet för unga påverkare öppnade deras ögon för skogsbaserad bioekonomi

24.06.2015

Finska Forstföreningen arrangerade tillsammans med Forststyrelsen på vetenskapscentret Pilke i Rovaniemi det första Skogsforumet för unga påverkare 3–5.6.2015 med stöd från Skogsstiftelsen. Bloggare, aktiva i organisationer, unga som är med i partipolitiken och unga framtidshopp inom skogsbransch...

1 2