Ansökningar till styrelsen

Finlands Skogsstiftelses ansökningstiden för stora understöd var 25.4–31.5.2024.

Stiftelsens styrelse beslutar om understöd som är över 5 000 euro. Stora understöd beviljas två gånger per år. I vårens ansökningsomgång prioriteras vetenskap och forskning samt projekt relaterade till skogsnaturen. I höstens ansökningsomgång prioriteras projekt för barn och unga samt projekt relaterade till beslutsfattarkommunikation. I båda ansökningsomgångarna tas även andra ansökningar emot.

 

DIREKTIV FÖR ANSÖKAN OM STORA UNDERSTÖD

 1. Kontrollera först att det projekt du planera att söka om understöd för uppfyller Finlands Skogsstiftelse mål. HÄR kan du läsa mera om stiftelsens mål och bakgrund.  
 2. Fundera över om projektets tema stämmer överens med stiftelsens tema för den här ansökningsomgången.  
 3. Skriv din bidragsansökan. Du kan skicka in ansökan på finska, svenska eller engelska. Ansökan görs via Skogsstiftelsens bidragssystem. Förbered dig på att besvara åtminstone följande frågor:
 • basuppgifter om den projektsökande
 • allmän beskrivning av projektet
 • projektets mål i förhållande till Skogsstiftelsens mål
 • tidtabell för projektet
 • belopp och budget för det ansökta bidraget
 • projektets kommunikationsplan
 • självutvärdering av nyttan av projektet
 1. Bekanta dig med reglerna för NÄRSTÅENDEKRETS och uppge eventuella bindningar.
 2. Bekanta dig med FINANSIERINGSVILLKOREN och uppge eventuella bindningar.
 3. Kom ihåg att skicka in ansökan via bidragssystemet senast sista ansökningsdagen.  
 4. Skogsstiftelsens styrelse kommer att fatta beslut om ansökningarna vid det möte som hålls den 18 juni 2024. Efter det kommer de som ansökt om bidrag att informeras om resultatet, senast inom en vecka.

 

Lycka till med bidragsansökan!

 

PRECISERING AV TEMANT FÖR DEN HÄR ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

I ansökningsomgången våren 2024 ligger tyngdpunkten på vetenskap och forskning och projekt relaterade till skogsnaturen.

När det gäller forskningsprojekt önskar Finlands Skogsstiftelse ansökningar speciellt för följande forskningsteman:

 • Skogsbrukets och virkesanskaffningens ekologiska hållbarhet  
 • Prognoser för framtidens skogsnäring
 • Miljöavtryck från träbyggande och träprodukter
 • Forskning relaterad till skogsägande

Dessutom kan stora bidrag ges till projekt som stödjer vetenskap och forskning:

 • Projekt som ger inspiration till innovationer inom skogssektorn
 • Kommunikation relaterad till forskning om skogsnäringen och spridning av resultat från forskning
 • Ökad vetenskapsbaserad dialog

 

I pilotfasen av projekt om skogsnaturen hoppas Finlands Skogsstiftelse på mångsidiga ansökningar som stärker mångfalden i skogsnaturen och arbetet för klimatet. I den här ansökningsomgången söker Skogsstiftelsen några projekt som sinsemellan är olika. Några saker att notera angående projekt om skogsnaturen:

 

 • Målet med projektet ska vara att främja skogsnaturens mångfald, en bättre anpassning av skogsnaturen till klimatförändringen eller annan klimatnytta relaterad till skog.
 • Projekten kan handla om till exempel restaurering, restaurering av solexponerade sluttningar och lundar, iståndsättning av bäckar och områden som brinner med vissa mellanrum.   
 • För att påvisa nyttan av projektet är det bra att i projektet ta med en kartläggning av utgångsläget och uppföljning av resultat/nyttan av projektet.  
 • En noggrann projektplan uppskattas.
 • Det är en fördel om projektet innebär samarbete mellan flera parter. På det här sättet vill Skogsstiftelsen uppmuntra olika parter att samarbeta för mångfalden.
 • Projektet kan ha även annan finansiering, men det är inte nödvändigt.
 • Inget enskilt företag eller enskild markägare kan få direkt ekonomisk nytta av bidraget. Således är till exempel gödslings- eller beskogningsprojekt i princip inte lämpliga för ansökan om projektpengar.

Webbinarium med information om bidrag

Finlands Skogsstiftelse ordnar ett webbinarium 8.5. kl. 13 för de som ansöker om bidrag. På webbinariet berättar stiftelsens vd om vårens ansökningsomgång och svarar på frågor gällande bidragsansökningar. Webbinariet bandas inte. Anmäl dig till webbinariet HÄR.

 

TILL BIDRAGSSYSTEMET.