Styrelsen

I styrelsen sitter representanter för grundarna av Stiftelsen. Av medlemmarna i styrelsen avgår årligen en representant för virkessäljarna och en representant för virkesköparna. Skogsstiftelsens delegation fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Styrelsens sammansättning 2022

ordförande
Sauli Brander
skogschef, UPM

vice ordförande
Marko Mäki-Hakola
skogschef, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Jussi Kumpula
direktör, Forststyrelsen

Juha Jumppanen
skogschef, Metsä Group

Janne Partanen
skogschef, Stora Enso

Mikko Tiirola
ordförande, MTKs skogsdelegation

STYRELSENS SAKKUNNIGA MEDLEMMAR

Tino Aalto
verkställande direktör, Sågindustrin rf

Stefan Borgman
ordförande, METO - Skogsbranshens Experter rf

Styrelsens vice representanter

Lea Jylhä, skogsexpert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Heikki Kääriäinen, direktör, Forststyrelsen
Esa Ojala,  regiondirektör, Stora Enso 
Yrjö Perälä, direktör, Metsä Group
Sami Oksa, direktör, UPM 
Esa Similä, ordförande, Skogsvårdsföreningen Etelä-Pohjanmaa