Styrelsen

I styrelsen sitter representanter för grundarna av Stiftelsen. Av medlemmarna i styrelsen avgår årligen en representant för virkessäljarna och en representant för virkesköparna. Skogsstiftelsens delegation fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsens sammansättning 2024

Juha Jumppanen, ordförande
skogschef, Metsä Group

Marko Mäki-Hakola, vice ordförande
skogschef, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Sami Oksa
direktör, intressentgruppsrelationer, UPM

Jussi Kumpula
verkställande direktör, Forststyrelsen Skogsbruk

Janne Partanen
skogschef, Stora Enso

Mikko Tiirola
ordförande, MTKs skogsdelegation

STYRELSENS SAKKUNNIGA MEDLEMMAR

Tino Aalto
verkställande direktör, Sågindustrin rf

Stefan Borgman
ordförande, METO - Skogsbranshens Experter rf

Styrelsens vice representanter

Juha Laine, marknads- och kommunikationsdirektör (virkesinköp och skogstjänster), Metsä Group
Lea Jylhä, skogsexpert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Antti Koulumies, skogschef, UPM 
Pasi Korteniemi, direktör, Forststyrelsen
Heidi Hämäläinen,  regiondirektör, Stora Enso 
Timo Junnila, MTKs skogsdelegation, 1. vice ordförande