• mikäsäätiö

Skogsnaturprojekt

I enlighet med sin nya strategi ger Skogsstiftelsen understöd till restaureringsprojekt som stödjer skyddet av biologisk mångfald och klimatarbetet. De första restaureringsprojekten kommer att genomföras under 2024. Utifrån erfarenheterna kommer konceptet att finslipas för de kommande åren. De första projekten som finansieras plockas fram i ansökningsomgången våren 2024, LÄNK till den som ansöker om bidrag.

Hållbarhetsprojekt relaterade till skogsnaturen genomförs med donationsmedel som separat riktats dem. Om din organisation vill visa sitt stöd eller om du vill stödja dessa projekt, LÄNK donationsalternativ.