Andra små understöd

Med sina bidrag främjar Skogsstiftelsen framtidsinriktat arbete som gynnar skogsnäringen. Beslut om bidrag för små projekt på mindre än 4 999 euro fattas av Skogsstiftelsens vd. Projekten ska vara allmännyttiga så att inte enbart enskilda aktörer kan dra nytta av genomförandet av projekten.

Skogsstiftelsen kan bevilja mindre bidrag för:

• Spridning av forskningsbaserad kunskap

• Att ordna skogsevenemang för barn och unga

• Påverkanskommunikation i mindre skala

• Att främja certifiering

• Att främja nya verksamhetsmodeller relaterade till skogsbruk eller virkesdrivning

• Att främja träbyggande

Skogsstiftelsen kan bevilja bidrag för spridning av forskningsresultat till exempel för att ordna forskningsseminarier, färdigställa publikationer eller popularisera vetenskapliga artiklar. Målet med skogsevenemang för barn och unga som finansieras av Skogsstiftelsen bör syfta till att ge deltagarna information om skogsnäringen. Skogsstiftelens bidrag för påverkanskommunikation i mindre skala kan till exempel täcka kostnaderna för skogliga evenemang eller exkursioner om media eller beslutsfattare deltar i evenemanget. Ett bidrag som beviljas för att främja certifiering kan till exempel användas för att sammanställa utbildningsmaterial eller sprida information om effekterna av certifiering. Ett projekt om en ny verksamhetsmodell för skogsbruk eller virkesdrivning kan innefatta till exempel en mindre undersökning eller pilotprojekt.

Ansökningar om mindre bidrag görs via Skogsstiftelsens elektroniska bidragssystem. Ansök minst tre veckor innan evenemanget eller projektet börjar. Stiftelsen kommer inte att behandla ansökningar som lämnas in för sent eller är ofullständigt ifyllda.

Skogsstiftelsen uppmuntrar att modigt ansöka om bidrag. Skogsnäringen behöver effektfulla och framåtblickande projekt!

Du kan ansöka smä understöd härifrån.

 

Rapport

Den som får understöd förbinder sig att skicka in via bidragssystemet en ungefär en sida lång rapport om projektet till Skogsstiftelsen.

Skogstiftelsens synlighet under projektet

Den som får understöd ska se till att det syns att Skogsstiftelsen finansierar projektet.