Skogsstiftelse

Skogsstiftelsens uppgift

Finlands Skogsstiftelse finansierar information som har direkt anknytning till skogsägarna, skogsindustrin och andra grupper som får sin utkomst från skogsbruk. Målsättningen är att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruket och skogsindustrin, att öka användningen av träbaserade produkter och att finansiera social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn. Finlands Skogsstiftelse har en synlig roll och jobbar för en positiv inställning till skogsnäringen.

Skogsstiftelsens verksamhet

För att nå sina mål Skogsstiftelsen stödjar den vetenskapliga forskningen inom skogsbruket, främjar användningen av trä och skogar och tryggar det finländska skogsbrukets driftsförhållanden.

Skogsstiftelsen verkar på följande sätt:

  • Finansierar och genomför forsknings- och kommunikationsprojekt

Finlands Skogsstiftelse beviljar allmännyttiga bidrag. Stiftelsen ger inte understöd för marknadsföring av enskilda företag eller produkter. Stiftelsen ska inte ge vinst och inte heller idka affärsverksamhet.

Prioriterade finansieringsområden:

  • Kunskap och Vetenskap
  • Barn och unga
  • Kommunikation om påverkan
  • hållbarhetsprojekt

God stiftelsepraxis

Finlands Skogsstiftelse hör till Stiftelser och fonder rf. Skogsstiftelsens arbetssätt är öppet och transparent. Allt arbete följer god stiftelsepraxis.