Skogsstiftelse

Skogsstiftelsens uppgift

Finlands Skogsstiftelse finansierar information som har direkt anknytning till skogsägarna, skogsindustrin och andra grupper som får sin utkomst från skogsbruk. Målsättningen är att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruket och skogsindustrin, att öka användningen av träbaserade produkter och att finansiera social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn. Finlands Skogsstiftelse har en synlig roll och jobbar för en positiv inställning till skogsnäringen.

Skogsstiftelsens verksamhet

För att nå sina mål:

  • Berättar Skogsstiftelsen om produkter och innovationer från vår skogsindustri.
  • Finansierar Skogsstiftelsen information och forskning som ökar användningen av trä.
  • Informerar Skogsstiftelsen om familjeskogsbruket i Finland och skötseln och användningen av våra skogar.

Skogsstiftelsen verkar på följande sätt:

  • Finansierar och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt och fungerar som informationskanal.
  • Beviljar stipendier, understöd och finansierar projekt.

Stiftelsen ger inte understöd för marknadsföring av enskilda företag eller produkter.
Stiftelsen ska inte ge vinst och inte heller idka affärsverksamhet.

God stiftelsepraxis

Finlands Skogsstiftelse hör till Stiftelser och fonder rf. Skogsstiftelsens arbetssätt är öppet och transparent. Allt arbete följer god stiftelsepraxis.