Kontaktuppgifter

Skogsstiftelsens personal

Koordinator

Elena Linikko

Special Advisor

Liisa Mäkijärvi
Special Advisor
+358 40 750 1801

Frågor om ansökan om understöd, färdiga ansökningar och raporter till info(at)metsasaatio.fi.

Adress

Finlands Skogsstiftelsens byrå ligger i Helsingfors, Salomonsgatan 17 A, femte våning.