Skogsnaturprojekt

Låt oss tillsammans förbättra skogsnaturens mångfald!

Finlands Skogsstiftelse vill uppmuntra sina intressentgrupper och nya bekantskaper att samarbeta till förmån för skogsnaturens mångfald och klimatet. Genom att göra en donation till Skogsstiftelsens skogsnaturprojekt stödjer du skogssektorns proaktiva arbete för mångfald. Under 2024 genomför vi de första skogsnaturprojekten och söker nya finansiärer.

Nu vill Skogsstiftelsen finansiera några konkreta projekt som skiljer sig från varandra, där resultaten från projektet kan påvisas ha effekt på den biologiska mångfalden eller klimatet. Mer detaljerad information finns i anvisningarna för bidragsansökan.

Finlands Skogsstiftelse är en gemensam bidragsstiftelse inom skogssektorn, som har tryggat skogsnäringens verksamhetsförutsättningar i nästan 29 år. Nu är det dags att stödja skogsnaturens mångfald så att våra skogar är livskraftiga även i framtiden. Skogsstiftelsen har gedigen erfarenhet av bidrags- och projektverksamhet.

Om er organisation vill stödja gemensamma konkreta åtgärder inom skogssektorn till förmån för naturens mångfald och/eller klimatet, berättar vi gärna mer om projekten och donationsmöjligheterna.

Ni kan direkt stödja skogsnaturprojekt till förmån för skogsnaturen genom att donera pengar till

  • kontot: FI75 1555 3000 1293 62
  • meddelandet: Finalands Skogsstiftelses skogsnaturprojekt

För större donationer, kontakta stiftelsens vd Martta Fredrikson, tel. 040 687 1686.

 

Insamlingstillståndet: RA/2023/1002