Tillstånd för penninginsamling

Finlands Skogsstiftelse har ett tillstånd för penninginsamling av Polisstyrelsen.

Innehavare av insamlingstillståndet: Finlands Skogsstiftelse (Kontaktuppgifter)

Insamlingstillståndets nummer: RA/2023/1002

Beviljare av insamlingstillståndet: Polisstyrelsen

Användningsändamål för de insamlade medlen:

Finlands Skogsstiftelse ger bidrag till forsknings- och kommunikationsprojekt, projekt som främjar träprodukter och träbyggande samt verksamhet som främjar barn och ungas möjligheter att lära sig mera om våra skogar och skogsbaserade näringar. Bidrag ges även till restaureringsprojekt som stöder skydd av biologisk mångfald och klimatarbete. Medel kan användas för kringkostnader som möjliggör bidragsverksamhet, såsom personalkostnader och kommunikation.