• MS_varojenkeruu_paakuva

Donationer

Insamling till Skogsstiftelse

Finlands Skogsstiftelsens verksamhet stödjar helt på donationer. Donationer kommer från skogsägare och vedköpare som frivilliga säljfrämjande avgift i samband med virkesförsäljning. Dessutom tar Metsäsäätiö emot andra donationer och donationer till projekt som stärker skogsnaturs mångfald och klimatarbetet.