Meddelanden

Skogsstiftelsen har öppnat vårens ansökningsomgång

26.04.2024

Finlands Skogsstiftelse har nu öppnat våren 2024 års ansökningsomgången för stora understöd. Skogsstiftelsen ser fram emot mångsida bidragsansökningar relaterade till skogsnäringen. I vår hoppas vi särskilt på ansökningar relaterade till skogsnatursprojekt samt inom vetenskap och forskning. Skogs...

Skogsstiftelsen beviljade 1,8 miljoner euro i bidrag i fjol

17.04.2024

Finlands Skogsstiftelse beviljade 2023 sammanlagt 1,8 miljoner euro i bidrag. Stiftelsens styrelse fattade sammanlagt tjugotvå positiva bidragsbeslut. Dessutom beviljade stiftelsens vd små anslag, under 4 999 euro, till totalt 155 projekt. Merparten (73 %) av de bidrag som vd beviljade gällde bid...

Nya ledamöter i Skogsstiftelsens styrelse och förvaltningsråd

17.04.2024

Stiftelsens ledning har organiserat sig för stiftelsens 29:e verksamhetsår. Juha Marttila fortsätter som förvaltningsrådets ordförande och Juha Jumpanen som styrelsens ordförande. I stället för Sauli Brander, UPM:s direktör med ansvar för internationella skogsfrågor, som suttit i Skogsstiftelsens...

På Skogsstiftelsens seminarium lyftes projekt som finansieras av stiftelsen fram

17.04.2024

I början av april anordnade Skogsstiftelsen ett seminarium där projekt som fått bidrag från något av stiftelsens tre finansieringsteman presenterades. Dessutom öppnade stiftelsen en uppsättning hållbarhetsprojekt som anknyter till skogsnaturen, som kompletterar stiftelsens åtgärder för att främja...

Skogsstiftelsen beviljade bidrag till skolsamarbete och kommunikation för beslutsfattare – som nyöppningar Skog-TET, en podcast och piloten för en...

20.12.2023

Finlands Skogsstiftelsens styrelse beviljade vid sitt decembermöte ett bidrag till 11 projekt. Mest av bidragen riktade sig till projekt för barn och unga och kommunikation för beslutsfattare. Totalt inkom 34 bidragsansökningar för utvärdering av Skogsstiftelsens styrelse. Finlands Skogsstiftelse...

Enkät – Skogsägarna uppskattar det arbete Finlands Skogsstiftelse gör

02.11.2023

Enligt undersökningen anser mer än två av tre skogsägare att Skogsstiftelsens arbete är effektivt, men stiftelsens synlighet behöver förbättras. Skogsstiftelsens verksamhet är särskilt uppskattad av unga skogsägare, ägare till små skogsfastigheter och kvinnliga skogsägare. Skogsägarnas tankar om...

Skogsstiftelsens ambassadörer intog huvudscenen på Skogsdagarna

26.10.2023

Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser till fem skogsfackmän som i sitt arbete särskilt aktivt har främjat Skogsstiftelsens målsättning om en blomstrande skogsnäring. För mottagarna av dessa utmärkelser är det naturligt att berätta om Skogsstiftelsens verksamhet och de projekt som stiftels...

Finlands skogsstiftelse tar emot ansökningar om stora understöd

05.10.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse hösten 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för...

Skogsakademin för EU:s beslutsfattare samlade mer än 30 samhällspåverkare som fick bekanta sig med verksamheten inom skogssektorn

05.10.2023

Skogsakademin för EU-beslutsfattare ordnades nu för tredje gången och samlade mer än 30 europeiska samhällspåverkare kring aktuella frågor inom skogssektorn. Akademin ordnades i Mellersta Finland den 20-22 september 2023. Skogsakademin för EU-beslutsfattare är ett bra exempel på ett lobbyprojekt...

Finlands Skogsstiftelse preciserar sin verksamhet med ny strategi

13.09.2023

Finlands Skogsstiftelses nya strategi är klar och med den kommer Skogsstiftelsens att genomgå den största förnyelsen sedan stiftelsen grundades. Tyngdpunktsområdena för bidragsverksamheten förnyas med fokus på skogsnäringens framtid. Dessutom kommer finansieringsbasen att utökas. Styrelsen för F...

Mer än en halv miljon för att främja skogsnäringen

13.09.2023

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelsens beviljade vid sitt senaste möte anslag till sex projekt. Merparten av anslagen gick till vetenskap och forskning. Att tematisera ansökan om bidrag är ett sätt att göra Skogsstiftelsens verksamhet mera ändamålsenlig. Sommarens ansökningar om bidrag från Fin...

Från figurnivå till trädnivå − forstmästare som utexamineras studerar framtidens skogsbruk

23.05.2023

På Helsingfors universitet forskar och studerar man hur man bättre kan tolka och mer praktiskt utnyttja skogsdata. Kunskap i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik har stor betydelse för vårt lands skogsbruk, skogsindustri och samhället i stort. Finlands Skogsstiftelse har deltagit i fi...

Finlands Skogsstiftelse tar igen emot ansökningar om stora understöd – fokus på vetenskap och forskning

19.04.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse våren 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för S...

Juha Jumppanen från Metsä Group vald till Skogsstiftelsens styrelseordförande

19.04.2023

Metsä Forests branschdirektör Juha Jumppanen, som ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, har valts till styrelseordförande för Finlands Skogsstiftelse. Sauli Brander, som varit ordförande sedan 2016, fortsätter som ledamot i styrelsen. Marko Mäki-Hakola, MTK:s skogsdirektö...

Skogsstiftelsens nya bidragsbeslut ökar skogsbesöken för skolelever och kommunikationen till beslutsfattare

01.02.2023

Finlands Skogsstiftelse beviljade bidrag på totalt 834 500 euro på sina möten vid årsskiftet till projekt som främjar skogsnäringen. Grundrenoveringen av Skogsmuseet Lusto, flera skolprojekt, kommunikationskampanjen Skogens Finland, kommunikation till beslutsfattare och två doktorander fick under...

1 2 3 4 5