Meddelanden

Finlands Skogsstiftelse preciserar sin verksamhet med ny strategi

13.09.2023

Finlands Skogsstiftelses nya strategi är klar och med den kommer Skogsstiftelsens att genomgå den största förnyelsen sedan stiftelsen grundades. Tyngdpunktsområdena för bidragsverksamheten förnyas med fokus på skogsnäringens framtid. Dessutom kommer finansieringsbasen att utökas. Styrelsen för F...

Mer än en halv miljon för att främja skogsnäringen

13.09.2023

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelsens beviljade vid sitt senaste möte anslag till sex projekt. Merparten av anslagen gick till vetenskap och forskning. Att tematisera ansökan om bidrag är ett sätt att göra Skogsstiftelsens verksamhet mera ändamålsenlig. Sommarens ansökningar om bidrag från Fin...

Från figurnivå till trädnivå − forstmästare som utexamineras studerar framtidens skogsbruk

23.05.2023

På Helsingfors universitet forskar och studerar man hur man bättre kan tolka och mer praktiskt utnyttja skogsdata. Kunskap i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik har stor betydelse för vårt lands skogsbruk, skogsindustri och samhället i stort. Finlands Skogsstiftelse har deltagit i fi...

Finlands Skogsstiftelse tar igen emot ansökningar om stora understöd – fokus på vetenskap och forskning

19.04.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse våren 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för S...

Juha Jumppanen från Metsä Group vald till Skogsstiftelsens styrelseordförande

19.04.2023

Metsä Forests branschdirektör Juha Jumppanen, som ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, har valts till styrelseordförande för Finlands Skogsstiftelse. Sauli Brander, som varit ordförande sedan 2016, fortsätter som ledamot i styrelsen. Marko Mäki-Hakola, MTK:s skogsdirektö...

Skogsstiftelsens nya bidragsbeslut ökar skogsbesöken för skolelever och kommunikationen till beslutsfattare

01.02.2023

Finlands Skogsstiftelse beviljade bidrag på totalt 834 500 euro på sina möten vid årsskiftet till projekt som främjar skogsnäringen. Grundrenoveringen av Skogsmuseet Lusto, flera skolprojekt, kommunikationskampanjen Skogens Finland, kommunikation till beslutsfattare och två doktorander fick under...

GÄSTBLOGG: Skogarna kan skapa hopp som förenar generationer

01.02.2023

Varje finländare har någon kontaktyta med naturen och skogen – vi vandrar i skogen, plockar bär och svamp, jagar och många har sitt jobb i skogen. Vårt gröna guld, skogsindustrin, ger direkt eller indirekt arbete åt cirka 140 000 finländare. Skogarna är en nationell tillgång och det är kanske där...

Finlands Skogsstiftelse understöder grundrenoveringen av skogsmuseet Lusto med 200 000 euro

11.01.2023

  Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beviljade på sitt möte 20.12.2022 ett anslag på 200 000 euro för grundrenovering av Lusto. Skogsstiftelsen hade redan sommaren 2022 fattat ett principbeslut om att ge pengar till projektet, men med det beslut som nu fattades är finansieringen säkerställd. S...

Träbaserade produkter löser globala utmaningar i tävlingen Uusi puu 2023

02.11.2022

Uusi puu 2023 -tävlingen har öppnats. Tävlingen söker efter nya lösningar på globala utmaningar inom träbaserade produkter. En jury bestående av riksdagsledamöter och experter kommer att välja ut finalisterna i februari. Uusi puu arrangeras nu för femte gången. Uusi puu berättar vilka träbaserade...

Matti Mäkelä är utsedd till vikarie för Skogsstiftelsens vd

31.10.2022

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse har utsett Matti Mäkelä till tillfällig vd för stiftelsen. Mäkelä börjar på stiftelsen i november och tar över ansvaret 24.11 när vd Martta Fredrikson blir moderskapsledig. Matti Mäkelä har arbetat inom den finska skogsnäringen i mer än tio år. Senast har han...

GÄSTBLOGG: Forskning om hälsoeffekterna av träbyggande: hur allt började och vart vi har kommit

09.09.2022

Träbyggande och trähus är bra eftersom de binder kol som därigenom hålls borta från atmosfären i årtionden. I glest befolkade områden skapas arbetsplatser, träytor tilltalar ögat och träbyggnader kan vara bra för hälsan även konkret: enligt forskningar har inslag av trä i inomhusmiljöer visat sig...

1,6 miljoner euro utdelades för satsningar på finskt trä

13.04.2022

Finlands Skogsstiftelse har publicerat fjolårets verksamhetsberättelse. Ungefär hundra projekt som främjar den finska skogsnäringen fick år 2021 understöd. Tiotusentals barn och unga kom i fjol ut i skogen tack vare pengar för busstransporter från Skogsstiftelsen. Nya projekt är till exempel ett...

Martta Fredrikson blir ny vd för Finlands Skogsstiftelse

02.03.2022

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse har utnämnt agroforstmagister Martta Fredrikson till ny vd för stiftelsen. Martta Fredrikson har en gedigen erfarenhet av skogsnäringen från sina tidigare tjänster. Hon kommer till Skogsstiftelsen från en tjänst som kommunikationsexpert på Skogsindustrin r.f....

GÄSTBLOGG: Beslutsfattarnas Skogsakademi har tagit samhällspåverkare ut i skogen i 25 år

17.12.2021

I år har det gått 25 år sedan Beslutsfattarnas Skogsakademi ordnade den första kursen för samhällspåverkare. Finlands Skogsstiftelse har finansierat Skogsakademins verksamhet sedan starten 1996 tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet. Finska Forstföreningen ansvarar för de praktiska arran...

GÄSTBLOGG: ”Det var skojigt och jag lärde mig mycket” – I Företagsbyn får sjätteklassare bekanta sig med skogsnäringen

05.10.2021

Det är svårt att föreställa sig det finska samhället utan skog. Den är med i det mesta vi gör. Skogen erbjuder många möjligheter; i skogen får vi ny energi, den ger oss jobb och pengar och den fungerar som kolsänka och som hem för ett rikt liv. Trä används allt mera för att göra produkter som vi...

1 2 3 4 5 6