Skogsstiftelsens nya bidragsbeslut ökar skogsbesöken för skolelever och kommunikationen till beslutsfattare

01.02.2023

Finlands Skogsstiftelse beviljade bidrag på totalt 834 500 euro på sina möten vid årsskiftet till projekt som främjar skogsnäringen. Grundrenoveringen av Skogsmuseet Lusto, flera skolprojekt, kommunikationskampanjen Skogens Finland, kommunikation till beslutsfattare och två doktorander fick understöd.   

 

Skogsstiftelsens understöd för grundrenovering av Skogsmuseet Lusto bekräftades med ett nytt bidragsbeslut som tidigarelägger tidtabellen för utbetalning av pengarna.

Det långvariga samarbetet med barn och unga fortsätter. 4H-organisationen fick återigen ett betydande bidrag för att täcka kostnader för transporter till lokala skogsevenemang och för att utveckla den här verksamheten. I Företagsbyn får lågstadier får sjätteklassare även i år bekanta sig med yrken inom skogssektorn. Samarbetet mellan Skogsstiftelsen och Företagsbyn fördjupas ännu mera när en ny Företagsby för lågstadier öppnar i Björneborg. Den är avsedd för elever i Satakunta och närområdet. Finska Forstföreningens ungdomsarbete får ett rejält bidrag. Exempelvis kommer Skogsnöten även i år att genomföras tack vare pengar från Skogsstiftelsen.

Kommunikationskampanjen Skogens Finland (Metsien Suomi) fick ytterligare finansiering för kampanjen i början av 2023. Kampanjen startade i mitten av januari och den har fått en framträdande plats i bland annat tv, sociala medier och radio. Temat för början av året är en träbaserad framtid. Med bidraget till projektet Nytt trä presenteras nya träbaserade produkter under hela året.

Beslutsfattarnas Skogsakademi, som är skogskurser som riktas både till finländare och beslutsfattare inom EU, får beslutsfattare information om hållbar användning av skogarna.  Dessutom fick webbtidningen Forest.fi som riktar sig till beslutsfattare understöd från Skogsstiftelsen. Ytterligare beviljades stöd för att utöka kommunikationssamarbetet globalt. Mera om detta senare.

Dessutom beviljade Skogsstiftelsen bidrag till två doktorander. Ämnet för den ena avhandlingen är skogsägare i Finland. Temat är starkt kopplat till undersökningen ”Suomalainen metsänomistaja 2020” som Skogsstiftelsen finansierat tidigare. Temat för den andra avhandlingen är dynamiken i kolets kretslopp på björkdominerade torvmarker.

Skogsstiftelsens styrelse har sitt nästa möte där man besluter om bidrag på försommaren.

 

LOGO
Tillbaka