Skogsstiftelsen beviljade bidrag till skolsamarbete och kommunikation för beslutsfattare – som nyöppningar Skog-TET, en podcast och piloten för en tv-serie

20.12.2023

Finlands Skogsstiftelsens styrelse beviljade vid sitt decembermöte ett bidrag till 11 projekt. Mest av bidragen riktade sig till projekt för barn och unga och kommunikation för beslutsfattare. Totalt inkom 34 bidragsansökningar för utvärdering av Skogsstiftelsens styrelse.

Finlands Skogsstiftelsens bidragsöka i slutet av året, som fokuserade på skolsamarbete och kommunikation för beslutsfattare, väckte nya idéer för skogsnäringens främjande arbete. Skogsstiftelsen fick 34 ansökningar av hög kvalitet, vars totala belopp var över två miljoner euro. Bidragsökningarna visade tydligt den betoning som Finlands Skogsstiftelse hade hoppats på förhand, samt några helt nya typer av projekt.

 

Skogsstiftelsens styrelse beviljade totalt 772 500 euro i anslag till 11 projekt. De flesta anslagen tilldelades ungdoms- och beslutskommunikation. Forskningsbidrag tilldelades följande projekt:

Transporter för 4H-skogsevenemang: 4H-järjestön metsätapahtumien kuljetuskustannukset ja metsäpäiväkonseptien toteutus 2024, 150 000 euro. Sökande: Suomen 4H-liitto r.y.

Finska Forstföreningens skolsamarbete och ungdomskommunikation: Suomen Metsäyhdistyksen kouluyhteistyö ja nuorisoviestintä, 150 000 euro. Sökande: Finska Forsföreningen rf.

Beslutfattarnas Skogsakademi: Päättäjien metsäakatemian toiminta 2024, 140 000 euro. Sökande: Finska Forsföreningen rf.

Företagsbyn för lågklasserna: Metsäalan toiminnan näkyvyys ja kehittäminen Yrityskylä Alakoulu -oppimisympäristössä 2024, 99 000 euro. Sökande: Ung företagsamhet och ekonomi NYT.

Arbetslivsutbildning för unga: Metsä TET -hanke, Metsä TET osaksi TET.fi-palvelua, 75 000 euro. Sökande: Barn- och ungdomsstiftelsen rf.

Världsarvscentrum i Mellersta Finland: Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentaminen, 50 000 euro. Sökande: Petäjäveden vanhan kirkon säätiö sr.

Internationell skogskommunikation: Metsien ja puunkäytön viestintäkampanjat ja kansainväliset mediasuhteet, 35 000 euro. Sökande: Finska Forsföreningen rf.

”Nytt träd”- kommunikationsprojekt: Uusi puu, 30 000 euro. Sökande: Metsäviestintä Oy.

Kommunikationsprojekt: ”Honkataipaleella”-podcast, 17 500 euro. Sökande: Jonna Matikainen.

Ungdomsutbildning för framtida aktiva inom skogssektorn, 16 000 euro. Sökande: SLC - Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Tv-serie piloten ”Savotta”: Realitysarja ”Savotta” pilottituotanto, 10 000 euro. Sökande: Filmbutik Oy.

Nästan tidpunkt för ansökan om bidrag från Finlands Skogsstiftelse är under våren 2024. Teman för vårens bidragsansökan kommer att betona forskningsprojekt. I samma bidragsansökan sökes också ansvarsprojekt i enlighet med Skogsstiftelsens nya strategi. Mer information om sökandet i början av året.

 

Tilläggsuppgifter:

Martta Fredrikson, VD

+358 40 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

Tillbaka