Mer än en halv miljon för att främja skogsnäringen

13.09.2023

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelsens beviljade vid sitt senaste möte anslag till sex projekt. Merparten av anslagen gick till vetenskap och forskning. Att tematisera ansökan om bidrag är ett sätt att göra Skogsstiftelsens verksamhet mera ändamålsenlig.

Sommarens ansökningar om bidrag från Finlands Skogsstiftelse, som skulle ha tonvikten på forskning och vetenskap, väckte stort intresse. Skogsstiftelsen tog emot 33 ansökningar av hög kvalitet. Deras totala belopp var över 3,3 miljoner euro. I ansökningarna om bidrag syntes tydligt de aspekter som Skogsstiftelsen hade hoppats på: värdeskapande inom skogsnäringen, utveckling av nya verksamhetsmodeller baserad på kunskap om naturen samt framtidsutsikter för skogsnäringens verksamhetsmiljö.

Skogsstiftelsens styrelse beviljade totalt 513 768 euro i anslag till sex projekt. De flesta anslagen tilldelades forskning. Forskningsbidrag tilldelades följande projekt: Bioperäisen CO2:n hyötykäytön mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa (VTT), Leakage impacts of the EU’s climate and biodiversity policies on the global forest sector and its sustainability (Norwegian University of Life Sciences), Täsmämetsän- ja täsmäluonnonhoidon monimuotoisuusindeksointi puunkorjuun suunnittelun tueksi (Metsäteho Oy) och Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa (Tapio Palvelut Oy). Dessutom beviljades ett bidrag till kommunikationsprojektet Metsien Suomi och till en skoglig innovationsutställning som planerats till Finlandiahuset.

Nästan tidpunkt för ansökan om bidrag från Finlands Skogsstiftelse är i oktober och beslut om årets sista bidrag fattas i december.

 

Tilläggsuppgifter:

vice VD

Matti Mäkelä

040 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

Tillbaka