Skogsstiftelsen beviljade 1,8 miljoner euro i bidrag i fjol

17.04.2024

Finlands Skogsstiftelse beviljade 2023 sammanlagt 1,8 miljoner euro i bidrag. Stiftelsens styrelse fattade sammanlagt tjugotvå positiva bidragsbeslut. Dessutom beviljade stiftelsens vd små anslag, under 4 999 euro, till totalt 155 projekt. Merparten (73 %) av de bidrag som vd beviljade gällde bidrag för transport av barn och unga till skogsevenemang och skogsutfärder.

 

Geografiskt var de projekt som finansierades av stiftelsen jämnt fördelade över hela Finland. Vetenskaps- och forskningsprojekt gynnade naturligtvis samhället i stort. Beslutsfattarkommunikation skedde såväl på landskapsnivå som i huvudstadsregionen och skolelevernas skogsutfärder gjordes i hela landet.  

karttakuva_nettisivu

De flesta bidrag gick till barn- och ungdomsprojekt, 42 % av alla bidrag. Bidrag till påverkanskommunikation och forskning utgjorde vardera omkring 20 % av den totala summan bidrag.
Dessa tre och hållbarhetsprojekt kommer att vara kärnan i stiftelsens bidragsverksamhet även 2024.

 
Skogsstiftelsen tackar varmt skogsägarna och industrin som köper virke, som med den säljfrämjande avgiften har gjort det möjligt för stiftelsen att bevilja bidrag.

 
Det finns mera att läsa om Skogsstiftelsens verksamhet i fjol i stiftelsens verksamhetsberättelse 2023 på stiftelsens hemsida. Berättelsen kan läsas på finska. I verksamhetsberättelsen finns en lista över alla positiva bidragsbeslut som styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beviljat 2023.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Skolelevernas skogsutfärder gjordes i hela landet.

 

Tilläggsuppgifter:

vd Martta Fredrikson

tel. 040 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

 

Tillbaka