På Skogsstiftelsens seminarium lyftes projekt som finansieras av stiftelsen fram

17.04.2024

I början av april anordnade Skogsstiftelsen ett seminarium där projekt som fått bidrag från något av stiftelsens tre finansieringsteman presenterades. Dessutom öppnade stiftelsen en uppsättning hållbarhetsprojekt som anknyter till skogsnaturen, som kompletterar stiftelsens åtgärder för att främja den finska skogsnäringen.   

Juha Marttila, som är ordförande för stiftelsens förvaltningsråd, öppnade Skogsstiftelsens vårseminarium och fungerade som moderator. Först på programmet var projektet Metsä TET, som är ett exempel på bidragsprojekt för barn och unga. Heidi Harju, som är programchef för Barn och ungdomsstiftelsen, presenterade tjänsten tet.fi på ett allmänt plan och skogssektorns TET-del som byggs upp med medel från Skogsstiftelsen. Dessutom fick publiken ta del av hur en vecka kan se ut för skolelever och unga som på ett företag lär sig mera om arbetslivet inom skogssektorn. De som satt i publiken uppmanades erbjuda unga möjlighet att ta del av arbetet inom skogssektorn.

Bland projekten inom beslutsfattarkommunikation presenterades projektet Nytt trä, som i år fyller tio år. Virpi Korhonen, som leder projektet, berättade om vad som skett inom kommunikationsprojektet och framtidsvisioner. Till exempel har projektet, som Skogsstiftelsen är med och finansierar, ett nära samarbete med skogsinnovationsutställningen som öppnar i Finlandhuset 2025.

Det tredje anförandet hölls av Jori Uusitalo, som är professor i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik vid Helsingfors universitet. Donationsprofessuren var inriktad både på vetenskapligt forskningsarbete och på undervisning på universitet. Den fyraåriga donationsprofessuren, som avslutades förra året, inrättades genom samarbete med flera finansiärer. Efter bidragsperiodens utgång fortsätter professuren med universitetets egen finansiering.

Seminariet avslutades med ett anförande av Skogsstiftelsens vd Martta Fredrikson om Skogsstiftelens hållbarhetsprojekt med anknytning till skogsnaturen. Skogsstiftelsen vill främja skogsnaturens mångfald och skogarnas positiva klimateffekter och på så sätt skogsnäringens verksamhetsförutsättningar. Verksamheten kommer att få bidrag från stiftelsen. Man kan ansöka om understöd från Skogsstiftelsen för sådana projekt via stiftelsens bidragssystem när bidrag kan sökas nästa gång.

Finlands Skogsstiftelse vill varmt tacka stiftelsens vänner som är på plats i Kulturkasernen i Helsingfors samt de som deltagit på distans.

Inspelning från seminariet.

Tillbaka