Finlands Skogsstiftelse tar igen emot ansökningar om stora understöd – fokus på vetenskap och forskning

19.04.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse våren 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för Skogsstiftelsens understödsverksamhet. Under våren och sommaren väntar stiftelsen särskilt på ansökningar från forskningssektorn.

Skogsstiftelsen vill särskilt främja projekt, som tittar på ekonomiskt värdeskapande inom skogsnäringens värdekedja, biodiversitetseffekterna av skogsbruk, virkesdrivning och naturvård i ekonomiskogar, nya verksamhetsmodeller relaterade till forskning och naturkunskap eller till exempel analys av träprodukters miljöavtryck. Även forskning som utvärderar effekterna av den framtida verksamhetsmiljön på skogsnäringen eller skogarnas anpassning till klimatförändringen sammanfaller väl med Skogsstiftelsens syfte och mål.

Skogsstiftelsen uppmanar personer, organisationer och andra att ansöka om understöd för ovannämnda eller andra forskningsteman. Bidrag kan sökas även för andra projekt som stämmer överens med Skogsstiftelsens mål.

Ansökningstiden började 17.4.2023 och fortgår fram till 13.8.2023. Skogsstiftelsens styrelse fattar beslut om ansökningarna vid sitt möte 29.8.2023. Ansökningar till Skogsstiftelsen ska inlämnas elektroniskt.

Lycka till med ansökningar om understöd!

Tillbaka