Juha Jumppanen från Metsä Group vald till Skogsstiftelsens styrelseordförande

19.04.2023

Metsä Forests branschdirektör Juha Jumppanen, som ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, har valts till styrelseordförande för Finlands Skogsstiftelse. Sauli Brander, som varit ordförande sedan 2016, fortsätter som ledamot i styrelsen. Marko Mäki-Hakola, MTK:s skogsdirektör, fortsätter som Skogsstiftelsens viceordförande. Styrelsens nuvarande sammansättning hittar du i sin helhet här.

Juha Jumppanen har suttit i Skogsstiftelsens styrelse sedan 2020. ”Skogsstiftelsen spelar en viktig roll nu och i framtiden för att främja en livskraftig skogssektor. Skogsstiftelsen gör en gemensam insats för skogssektorn med vars hjälp vi effektivt bygger upp grunden för framtida framgång. Forskning, ungdomsarbete och kommunikation om skogssektorns verksamhet är de områden stiftelsen prioriterar de kommande åren”, säger Jumppanen.

Finlands Skogsstiftelse delar årligen ut 1,5 miljoner euro som understöd. Skogsstiftelsen är hela skogssektorns gemensamma stiftelse som ger understöd. Virkesköpare, virkessäljare och anställda inom skogssektorn ser åt samma håll. Skogsstiftelsen finansierar stora projekt, som speciellt anknyter till teman inom forskning, ungdomsarbete och lobbning, genom vilka man främjar den finska skogsnäringens livskraft.

 

jumppanen

Juha Jumppanen

Tillbaka