Finlands Skogsstiftelse preciserar sin verksamhet med ny strategi

13.09.2023

Finlands Skogsstiftelses nya strategi är klar och med den kommer Skogsstiftelsens att genomgå den största förnyelsen sedan stiftelsen grundades. Tyngdpunktsområdena för bidragsverksamheten förnyas med fokus på skogsnäringens framtid. Dessutom kommer finansieringsbasen att utökas.

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse godkände vid sitt möte den 29 augusti 2023 Skogsstiftelsens nya strategi för åren 2023–2027. Skogsstiftelsens målsättning är att den finska skogsnäringen ska ha en blomstrande framtid som skogsstiftelsen skapar med sitt proaktiva framtidsinriktade arbete. Skogsstiftelsens arbete har redan från grundandet för 27 år sedan varit imponerande och med den nya strategin blir verksamheten mera ändamålsenlig och effektiv. 

”Skogsstiftelsen gjorde ett gediget strategiarbete och vi gick igenom skogsstiftelsens verksamhet vad gäller bidragsverksamhet, finansieringsbasen och de interna arbetsrutinerna. Nu har vi en klar linje för hur vi tillsammans ska utveckla skogssektorn, säger styrelseordförande Juha Jumppanen. Med den nya strategin förnyar Finlands Skogsstiftelse sig mer än någonsin tidigare under sin mer än kvartssekellånga historia.

Med den nya strategin kommer tyngdpunktsområdena i bidragsverksamheten att förnyas: bidragsverksamheten kommer särskilt att inriktas på forskning, projekt för barn och unga, beslutsfattarkommunikation och projekt kring frågor om ansvarsskyldighet.

”Forskning, projekt för barn och unga och information till beslutsfattare kommer även i fortsättningen att vara oerhört viktiga för att främja skogsnäringen. Projekt kring frågor om ansvarsskyldighet är däremot en ny öppning för Skogsstiftelsen som ska främja skyddet av biologisk mångfald och klimatarbetet”, säger Marko Mäki-Hakola som är styrelsens viceordförande.

Även bidragsansökan förändras. ”Teman för bidragsansökningar belyser bättre Skogsstiftelsens bidragsverksamhet både ur de sökandes och Skogsstiftelsens perspektiv. Den nya verksamhetsmodellen är ett bra sätt att göra Skogsstiftelsens verksamhet mera ändamålsenlig”, säger Matti Mäkelä, som vikarierar för vd:n, om Skogsstiftelsens nya förfarande vid ansökan om bidrag.

Dessutom breddas Skogsstiftelsens finansieringsbas i och med den nya strategin. Framledes kan även parter utanför virkeshandeln donera penningmedel som används till att finansiera allmännyttiga projekt.

Skogsstiftelsen är hela skogssektorns gemensamma bidragsstiftelse där virkesköpare, virkessäljare och anställda inom skogssektorn riktar sina blickar åt samma håll. Skogsstiftelsens värderingar, den nya strategin, samarbete och transparens är ledstjärnor för Skogsstiftelsens arbete.

 

Tilläggsuppgifter:

vice VD

Matti Mäkelä

040 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

Tillbaka