Skogsstiftelsens ambassadörer intog huvudscenen på Skogsdagarna

26.10.2023

Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser till fem skogsfackmän som i sitt arbete särskilt aktivt har främjat Skogsstiftelsens målsättning om en blomstrande skogsnäring. För mottagarna av dessa utmärkelser är det naturligt att berätta om Skogsstiftelsens verksamhet och de projekt som stiftelsen finansierar.

Finlands Skogsstiftelse delade ut sina årliga utmärkelser vid Skogsdagarna i Helsingfors. Mottagarna av utmärkelserna för att de verkat som Skogsstiftelsens ambassadörer var: Helena Koivisto (MHY Kymenlaakso), Filip Raiskinmäki (Metsä Group Vasa), Seppo Rantanen (Stora Enso Villmanstrand), Harri Tegelberg (Kuhmo Oy) samt Jouni Tuohimäki (UPM Metsä Viitasaari). Utmärkelserna delas ut till skogsfackmän som är särskilt aktiva när det gäller att föra fram Skogsstiftelsen och dess verksamhet.

Sammantaget kan man säga att de som mottagit utmärkelserna har fått vitsordet tio för att de i sitt arbete har insett vikten av att främja skogssektorn som helhet. Det behövs ny kunskap och någon som sprider kunskapen vidare för att skogssektorn ska kunna fortsätta blomstra. Därför behövs skogsambassadörer som på ett naturligt sätt kan berätta om Skogsstiftelsen åt skogsägare i samband med virkesförsäljningar.

”Jag vill tacka Skogsstiftelsen på alla premierades vägnar. Att man blir ihågkommen på det här sättet värmer.  Enligt min erfarenhet har skogsägarna en positiv inställning till Skogsstiftelsen när man i samband med virkesaffärer berättar om stiftelsens principer och hur den säljfrämjande avgiften används. Det är fint att stiftelsen ger pengar till utvecklingen av skogsnäringen och speciellt till att lära ut mera om skog till barn och unga. Jag har till och med tipsat lokala skolor om de bidrag som man kan söka från Skogsstiftelsen”, sade Helena Koivisto som tackade på allas vägnar.

”Det är med glädje jag delar ut utmärkelser till Skogsstiftelsens ambassadörer. Skogsnäringen har rätt att blomstra och den rättigheten ska ständigt lyftas fram av oss alla som arbetar med ett hållbart nyttjande av skogen. Varma gratulationer till alla premierade på hela Skogsstiftelsens vägnar”, sade Marko Mäki-Hakola som är viceordförande i skogsstiftelsens styrelse.

Skogsstiftelsens verksamhet är imponerande och riksomfattande. Skogsfackmän berättar om Skogsstiftelsens verksamhet varje dag runt om i landet. Naturligtvis sträcker sig effekterna av de utdelade bidragen till alla delar av Finland.

Finlands Skogsstiftelse är skogssektorns gemensamma allmännyttiga bidragsstiftelse. Bakom Skogsstiftelsen står skogsägare, träförädlingsindustrin samt anställda och företagare inom skogsbranschen. Varje år delas omkring 1,5 miljoner euro ut i bidrag till projekt för barn och unga, vetenskap och forskning samt påverkanskommunikation. Hållbarhetsprojekt är en ny öppning för Skogsstiftelsen och nästa åt kommer stiftelsen att starta pilotprojekt.

 

Tilläggsuppgifter:

Matti Mäkelä

matti.makela@metsasaatio.fi

040 741 1247

Tillbaka