Skogsakademin för EU:s beslutsfattare samlade mer än 30 samhällspåverkare som fick bekanta sig med verksamheten inom skogssektorn

05.10.2023

Skogsakademin för EU-beslutsfattare ordnades nu för tredje gången och samlade mer än 30 europeiska samhällspåverkare kring aktuella frågor inom skogssektorn. Akademin ordnades i Mellersta Finland den 20-22 september 2023. Skogsakademin för EU-beslutsfattare är ett bra exempel på ett lobbyprojekt vars effekter sträcker sig över hela Finland.

Drygt 30 europeiska beslutsfattare samlades i Mellersta Finland den 20-22 september 2023 och fick en inblick i den finska skogssektorn genom EU:s aktuella skogsrelaterade frågor under ledning av Finska Forstföreningen och olika föreläsare. Kursdeltagarna representerade EU-kommissionen, parlamentet, nationella ministerier, medier, intressebevakningsorganisationer och universitet.

”Det finns ett intresse för nordisk skogsexpertis i Europa. Vi lyckades samla en mångsidig grupp beslutsfattare till Skogsakademin för att diskutera aktuellt beslutsfattande som påverkar skogssektorn”, säger Eveliina Pokela, ledande expert på Finska Forstföreningen som står bakom Beslutsfattarnas skogsakademi.

Deltagarna fick bland annat bekanta sig med träbyggandet i Tusbys nya gymnasie- och kulturhus Monio, naturvården i ekonomiskogen och inventeringen av skogsresurser på ett skogsobjekt i Vaajakoski samt ekosystemet för biocirkulär ekonomi vid bioproduktfabriken i Äänekoski.

Programmet innehöll mycket information om såväl forskning inom skogsbrukssektorn som praktiska åtgärder. En viktig del av Skogsakademins program är diskussionerna med föreläsarna och i gruppen kring användningen av skog och trä som en lösning på dagens aktuella utmaningar.

”Evenemanget inspirerade våra deltagare till tankeväckande diskussioner och vi lyckades ge dem en djupare insikt i utmaningarna och möjligheterna för skogsbruket”, fortsätter Pokela.

Skogsakademin ordnades nu för tredje gången och riktar sig till beslutsfattare inom EU. Den bygger på ett kommunikationskoncept som tagits fram av Finska Forstföreningen och tillämpats framgångsrikt i Finland sedan 1996.

En av akademins huvudfinansiärer är Finlands Skogsstiftelse, en gemensam och allmännyttig bidragsstiftelse inom skogssektorn som finansierar forsknings-, barn- och ungdoms-, lobby- och hållbarhetsprojekt. Skogsakademin för EU-beslutsfattare är ett bra exempel på ett lobbyprojekt vars effekter sträcker sig över hela Finland.

Eveliina Pokela

Tillbaka