Finlands Skogsstiftelse understöder grundrenoveringen av skogsmuseet Lusto med 200 000 euro

11.01.2023

Lusto-23

 

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beviljade på sitt möte 20.12.2022 ett anslag på 200 000 euro för grundrenovering av Lusto. Skogsstiftelsen hade redan sommaren 2022 fattat ett principbeslut om att ge pengar till projektet, men med det beslut som nu fattades är finansieringen säkerställd. Skogsstiftelsen värnar om att vi i Finland upprätthåller en levande skogskultur.

I enlighet med det tidigare principbeslutet skulle en del av pengarna som insamlas i samband med virkesaffärer i landskapen Södra Savolax, Södra Karelen och Norra Karelen ha beviljats i höst som bidrag till Lusto. Det nya bidragsbeslutet tidigarelägger tidtabellen för utbetalning av pengarna. I linje med stiftelsens förnyade strategi betyder det att bidragsbeloppets storlek är klart.    

Grundrenoveringen av Lusto har väckt intresse både bland skogsfackmän och skogsägare, framför allt i Saimen området, att skaffa mera information om Finlands Skogsstiftelse och dess verksamhet, vilket enligt stiftelsen är en bra sak. ”Aktörer i området har aktivt fört fram Skogsstiftelsens roll. Bakom anslaget som Skogsstiftelsen beviljade i december finns skogsägarna i Finland och virkesköparna. De deltar därmed i den stora och imponerande grundrenoveringen av Lusto”, säger Skogsstiftelsens vd Matti Mäkelä med tacksamhet.

Flera olika aktörers medverkan är ett tecken på det viktiga och storartade arbete som Lusto gör för skogssektorn. Utöver Skogsstiftelsen ger undervisnings- och kulturministeriet, Nyslott stad och bland annat Marjatta och Eino Kollis stiftelse, stiftelserna Metsämiesten säätiö och Suur-Savon Energiasäätiö, MTK:s stiftelse, Medelvägens stiftelse och Stora Enso pengar till grundrenoveringen.

Finlands Skogsstiftelse har som målsättning att trygga skogsbrukets och skogsindustrins verksamhetsförutsättningar, öka användningen av trä och träbaserade produkter och att finansiera social och ekonomisk forskning inom branschen. Grundrenoveringen av Lusto uppfyller stiftelsens mål väl. Utöver att värna om skogskulturen lyfts i renoveringen fram bland annat innovativ användning av trä, energieffektivisering och lösningar i linje mer hållbar utveckling.

 

Tilläggsuppgifter:

vice VD

Matti Mäkelä

040 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

Tillbaka