Finlands skogsstiftelse tar emot ansökningar om stora understöd

05.10.2023

Ansökningar till Finlands Skogsstiftelse hösten 2023 om stora understöd tas nu emot. Skogsstiftelsen ser fram emot att få innovativa och mångsidiga ansökningar om understöd relaterade till skogsnäringen. Forskning, ungdomsarbete med anknytning till skogsnäringen och lobbning är fokusområdena för Skogsstiftelsens understödsverksamhet. Under hösten väntar stiftelsen särskilt på ansökningar från ungdomsarbete och influencer kommunikation. Bidrag kan sökas även för andra projekt som stämmer överens med Skogsstiftelsens mål.

Skogsstiftelsen vill särskilt främja ett allmänt ungdomsarbete, där barn och unga eller lärare erbjuds information om den finska skogsnäringen, hållbar skogsskötsel och skogsbruk, ett proaktivt ansvarsarbete inom skogssektorn eller framtidsutsikter och arbetsmöjligheter inom skogssektorn. Verksamhetsmodeller, där ökad skogskunskap ingår som en del av normal utbildning, stödjer på ett utmärkt sätt Skogsstiftelsens mål. Till influencer kommunikation hoppas vi på bidragsansökningar med mål att effektivt sprida information om skogssektorn bland beslutsfattare och leverantörer. Dynamiska och innovativa ideer med projekten räknas som en fördel.

Ansökningstiden börjar 5.10.2023 och fortgår fram till 30.11.2023. Skogsstiftelsens styrelse fattar beslut om ansökningarna vid sitt möte 15.12.2023. Ansökningar till Skogsstiftelsen ska inlämnas elektroniskt.

Lycka till med ansökningar om understöd!

Tillbaka