Nya ledamöter i Skogsstiftelsens styrelse och förvaltningsråd

17.04.2024

Stiftelsens ledning har organiserat sig för stiftelsens 29:e verksamhetsår. Juha Marttila fortsätter som förvaltningsrådets ordförande och Juha Jumpanen som styrelsens ordförande.

I stället för Sauli Brander, UPM:s direktör med ansvar för internationella skogsfrågor, som suttit i Skogsstiftelsens styrelse i nio år och sju år som ordförande, har Sami Oksa, UPM:s direktör för intressentgruppsrelationer, valts till fullvärdig styrelseledamot, och UPM:s skogsdirektör Antti Koulumies till suppleant.

Dessutom utsågs följande nya ledamöter och suppleanter till förvaltningsrådet:

Katri Sedoff (Metsä Group) ersätter Krista Kimmo

Heli Pessala (Metsä Group) ersätter Katri Sedoff

Matti Kylävainio (Finlands Sågindustri rf) ersätter Tommi Sneck

Ville Kopra (Finlands Sågindustri rf) ersätter Markus Luodelahti

Ari Teittinen (METO – Skogsbranschens experter rf) ersätter Erkki Eteläaho

Ledamöterna i Finlands Skogsstiftelses förvaltningsråd och styrelse för år 2024 finns i sin helhet på vår hemsida.

 

Ett varmt tack till alla som skött Skogsstiftelsens förtroendeuppdrag. De nya ledamöterna önskas välkomna till Skogsstiftelsen och arbetet för skogssektorns gemensamma bästa.

 

Tillbaka