GÄSTBLOGG: Skogarna kan skapa hopp som förenar generationer

01.02.2023

Varje finländare har någon kontaktyta med naturen och skogen – vi vandrar i skogen, plockar bär och svamp, jagar och många har sitt jobb i skogen. Vårt gröna guld, skogsindustrin, ger direkt eller indirekt arbete åt cirka 140 000 finländare. Skogarna är en nationell tillgång och det är kanske därför det ständigt förs en het debatt om dem.

 

Hur skapar vi en sådan atmosfär i våra samhällsdiskussioner att vi kan prata hållbart om skogen som en källa till möjligheter? Det var den största frågan som skogsforumet väckte i mig, Det är klart att vårt välbefinnande i slutändan beror på naturresurserna och hur ekosystemen fungerar. Att betala den orimliga skulden till naturen i framtiden betyder att kommande generationer sannolikt inte har en hållbar välfärdsstat. På längre sikt blir det dyrare att betala skulden till naturen än skulder mätt i pengar, eftersom endast den senare kan fixas med pengar. Som tanke verkar det här enligt mig orimligt i en tid då vi snarare borde ge glimtar av hopp åt dem som kommer efter oss.

När debatten om skogarnas framtida öde går het i media, måste beslutsfattarna samtidigt kunna se på skogen även med ekonomiska, klimat-, miljö- och rekreationsmål i åtanke, vilket oundvikligen kräver balansgång. Ur såväl forskarnas, medborgarnas som beslutsfattarnas synvinkel är frågan om skog mycket komplex och mångvetenskaplig – och det är just därför den är så intressant och viktig. Beslut som påverkar miljön och skogarna kan komma att påverka kommande generationer till och med mera än dagens generation.

Det är därför jag tror att våra skogar kan vara en källa till hopp som förenar generationer. Varför säger jag detta? För att skogen kan öppna en storskalig debatt, som berör oss alla nationellt, om hurdant det här landet har varit och hur vi ska överlåta det till de som kommer efter oss. Vi har marken till låns bara en kort tid. Nyckelfrågan är hur vi kan använda den på ett hållbart och mångsidigt sätt och garantera att framtida generationer också har de här möjligheterna.    

Jag tror att många på skogsforumet delade den gemensamma känslan med mig att det borde finnas flera kanaler där man kan diskutera även med personer som tänker i en helt annan riktning. Att låta bubblor spricka hjälper oss att skapa förståelse och föra diskussioner även om man lever i olika verkligheter. Man har alltid något gemensamt med de allra flesta som man kan inleda en diskussion med. Det är mycket värdefullare att leta efter det är att skrika ut en sanning. All förändring börjar hos oss själva.

 

Milla Veteläinen, som är fullmäktigeordförande i Suomussalmi, medlem i välfärdsområdesfullmäktige & kandidat i riksdagsvalet (C), tror att världen förändras till det bättre med en gärning och ett möte i taget. 

MILLA

 

Finlands Skogsstiftelse har finansierat skogsforumet för unga påverkare från första början. Det senaste forumet som anordnades hösten 2022 var redan det åttonde. I det här skogsforumet ges unga en röst samtidigt som de lär sig mera om olika skogsfrågor. Diskussioner mellan kursdeltagare och skogsfackmän med olika bakgrund är viktiga under skogsforumet.

Tillbaka