Metsäsäätiö

Metsäsäätiön tehtävä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Metsäsäätiön toiminta

Tavoitteensa toteuttamiseksi säätiö:

  • kertoo metsäteollisuutemme tuotteista ja innovaatioista
  • rahoittaa puun käyttöä lisäävää viestintää ja tutkimusta
  • jakaa tietoa suomalaisesta perhemetsätaloudesta, metsien hoidosta ja käytöstä

Säätiön toimintatavat:

  • rahoittaa ja tuottaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestintää
  • myöntää apurahoja, avustuksia ja hankerahoitusta

Säätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden markkinointiin.
Säätiö ei tuota voittoa eikä harjoita liiketoimintaa.

Hyvä säätiötapa

Suomen Metsäsäätiö kuuluu Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan. Metsäsäätiö on sitoutunut toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja noudattamaan kaikilta osin hyvää säätiötapaa.