Metsäsäätiö

Metsäsäätiön tehtävä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Metsäsäätiön toiminta

Tavoitteensa toteuttamiseksi säätiö:

  • kertoo metsäteollisuutemme tuotteista ja innovaatioista
  • rahoittaa puun käyttöä lisäävää viestintää ja tutkimusta
  • jakaa tietoa suomalaisesta perhemetsätaloudesta, metsien hoidosta ja käytöstä

Säätiön toimintatavat:

  • rahoittaa ja tuottaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestintää
  • myöntää apurahoja, avustuksia ja hankerahoitusta

Säätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden markkinointiin.
Säätiö ei tuota voittoa eikä harjoita liiketoimintaa.

Hyvä säätiötapa

Suomen Metsäsäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Metsäsäätiö on sitoutunut toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja noudattamaan kaikilta osin hyvää säätiötapaa.