Metsäsäätiö

Metsäsäätiön tehtävä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Metsäsäätiön toiminta

Metsäsäätiön tarkoituksena on metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukeminen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen sekä Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen.

Säätiön toimintatavat:

  • rahoittaa apurahoilla tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestintää

Metsäsäätiö myöntää yleishyödyllisiä apurahoja. Säätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden markkinointiin taikka tuotekehitykseen. Metsäsäätiö on voittoa tavoittelematon yhteisö eikä se harjoita liiketoimintaa.

Rahoituksen painopistealueet:

  • Tieto ja tiede
  • Lapset ja nuoret
  • Vaikuttajaviestintä
  • Vastuullisuushankkeet

Hyvä säätiötapa

Suomen Metsäsäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Metsäsäätiö on sitoutunut toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja noudattamaan kaikilta osin hyvää säätiötapaa.