• tutkimus_uusipuu

Tutkimus ja tieto

Metsäsäätiö rahoittaa metsäelinkeinoa edistävää tutkimusta ja tutkimustiedon jalkauttamista. Säätiön visiona on rakentaa metsäelinkeinolle menestyksekästä tulevaisuutta. Tutustu viimeisimpiin säätiön rahoittamiin hankkeisiin.