• mikäsäätiö

Bioperäisen CO2:n hyötykäytön mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:lle myönnettiin 89 692 euroa tutkimushankkeelle: "Bioperäisen CO2:n hyötykäytön mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa". Apuraha on myönnetty elokuussa 2023 ja tutkimushanke käynnistyy vuonna 2024.

Apurahahanke tiivistetysti:

Metsäsäätiön apurahalla toteutettava tutkimus tuottaa selvityksen Suomen ja Euroopan metsäteollisuuden kyvystä tuottaa kestävästi bioperäistä hiilidioksidia teollisuuden sekä teknisten hiilinielujen tarpeelle lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tulevaisuuden toimintaympäristössä. Tarkastelussa huomioidaan sähköpolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen edistämistoimet EU:ssa. Tarkastelun keskeinen tavoite on päivittää samalla käsitys sähköpolttoaineiden ja teknisten nielujen luomasta kysynnästä bioperäiselle hiilidioksidille Euroopassa. 

Hankkeessa tarkastellaan myös suomalaisessa metsäteollisuudessa tuotetun bioperäisen hiilidioksidin kilpailuetua sekä haasteita suhteessa muuhun Eurooppaan sekä fossiilisen hiilidioksidin hyötykäyttöön, huomioiden kustannukset sekä ilmastovaikutukset. Lopuksi kartoitetaan CO2:n hyötykäyttöön pohjautuvien tuotteiden mahdollisuuksia metsäteollisuudelle tulevaisuuden toimintaympäristössä.