Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostossa on edustettuna kaikki Metsäsäätiön perustajat ja muut taustatahot. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja varapuheenjohtaja on johtaja Satu Härkönen Stora Ensolta.

Hallintoneuvosto kokoontuu kerran vuodessa. Halllintoneuvosto vahvistaa hallituksen kokoonpanon sekä hallituksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

Hallintoneuvoston kokoonpano 2024

MYYJIEN EDUSTAJAT:

Juha Marttila (pj.), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Elina Saari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Jukka-Pekka Kataja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Juha S. Niemelä, Metsähallitus

OSTAJIEN EDUSTAJAT:

Satu Härkönen (vpj.), Stora Enso  
Janne Kiiliäinen, UPM
Katri Sedoff, Metsä Group
Matti Kylävainio, Sahateollisuus ry

MUIDEN TAUSTATAHOJEN EDUSTAJAT:

Ville Pätynen, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Matti Peltola, Koneyrittäjät ry
Jukka Sippola, Luonnon- ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Jarkko Vartiamäki, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Jari Sirviö, Teollisuusliitto ry
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Hallintoneuvoston varajäsenet

Tuomo Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Juha-Pekka Hannikainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Asta Sarkki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Tuomas Hallenberg, Metsähallitus

Sami Honkanen, Stora Enso
Rauli Karppinen, UPM
Heli Rippo, Metsä Group
Ville Kopra, Sahateollisuus ry

Ari Teittinen, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Johanna Hristov, Luonnon- ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Mirjami Suikki, Teollisuusliitto ry
Heikki Mäkelä, Etämetsänomistajat ry

Tilintarkastajat

Metsäsäätiön tilintarkastajat vuonna 2024:

KHT Terhi Latvala ja KHT Janne Elo, varalla KHT Jussi Tuominen ja KHT Timo Tuokko, Oy Tuokko Ltd