• PMA_issakainen

Vaikuttajaviestintä

Metsäsäätiö tarjoaa metsätietoa eri alojen päättäjille ja vaikuttajille rahoittamalla muun muassa koulutusta ja viestintähankkeita. Tavoitteena on tuoda metsäelinkeino ja sen mahdollisuudet tutuksi vaikuttajille.