Kansainvälinen metsäviestintä

Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän tavoite on lisätä koti- ja ulkomaisten sidosryhmien ymmärrystä kestävästä metsätaloudesta Suomessa ja muualla maailmassa. Metsäsäätiön rahoittamalla toiminnalla Metsäyhdistys seuraa ja analysoi metsäalan tärkeimpien vienti- ja kilpailijamaiden sekä Euroopan unionin metsä- ja ympäristöalan kehitystä sekä yhteiskunnallista keskustelua. Metsäyhdistys välittää ja tuottaa perus- ja ajankohtaistietoa sekä selvittää toimintaympäristön muutoksia ja asenneilmapiiriä seuraamalla kansainvälisiä kokouksia, tutkimuksia, tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa. Verkoston avulla myös Suomen metsätalouden eri näkemyksiä levitetään sidosryhmien tietoon. Kansainvälisen seurannan pääpaino on Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Hollannissa.

Kansainväliseen metsäviestintään kuuluu myös ulkomaisten mielipidevaikuttajien Suomi- vierailujen valmistelu ja isännöinti. Kansainväliseen käyttöön on kehitetty tietopalvelu, forest.fi, joka kattaa tuhansia keskeisiä vaikuttajatahoja medioista keskeisiin päätöksentekijöihin.

Lue lisää:
Kai Lintunen Twitterissä (Kansainvälinen viestintä, SMY)