• mikäsäätiö

Kansainvälinen metsäviestintä

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin 35 000 euroa  kansainväliselle viestintähankkeelle: "Metsien ja puunkäytön viestintäkampanjat ja kansainväliset mediasuhteet". Apuraha myönnettiin joulukuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1. Metsäyhdistys tuottaa YK:n Kansainvälisen metsien päivän (21.3.2024) videospotin yhteistyössä FAO:n kanssa. 2024 - FCN:n ehdottama - teema on ”Metsät ja innovaatiot”. Suomen osaaminen lopputuotteissa ja metsien käsittelyssä on ehdolla muodostamaan spotin pääosan. 

2. Sustainable Wood for a Sustainable World (SW4SW) viestintäkampanja siirtyy toteutusvaiheeseen. Kampanjan julkistus tapahtuu maailman poliittiset päätöksentekijät ja vaikuttajat kokoavassa COP29 -ilmastokokouksessa 2024. Julkistuksen tueksi FCN ja kv. yhteistyökumppanit työstävät COP29 -ilmastokongressiin myös laajaa metsä/puuinnovaationäyttelyä. Sen selkärangan muodostavat suomalaiset tuotteet.

3. Muu kansainvälinen yhteistyö globaalilla ja EU-tasolla eri viestintäverkostoissa ja -työryhmissä.