• MS_Apurahanhaku_pääkuva_900x470

Apurahahaku

Metsäsäätiön rahoituskohteet

Metsäsäätiö rahoittaa yksittäisiä hankkeita kuten viestintäkampanjoita ja tutkimuksia. Rahoitusta voidaan myöntää myös hankkeille, jotka ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Metsäsäätiön apurahat myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan.

Rahoitettavien projektien kohderyhmänä voivat olla koululaiset, aikuisväestö tai tietty vaikuttajaryhmä kotimaassa tai ulkomailla. Projektit voivat olla paikallisia, alueellisia tai koko maan kattavia. Säätiö rahoittaa myös kansainvälistä viestintää.

Metsäsäätiö käsittelee apurahahakemukset kahdella eri tavalla:

Lue tarkat hakuohjeet sivun vasemmasta laidasta löytyvistä linkeistä! Tutustu myös Metsäsäätiön tavoitteisiin.

   

Usein kysytyt kysymykset

Milloin on apurahan hakuaika?

Metsäsäätiön hallitus käsittelee isoja apurahoja kahdesti vuodessa. Hakemuksen on oltava Metsäsäätiön toimistolla 2 viikkoa ennen hallituksen kokousta. "Isot apurahat"-sivulla tieto tämän hetkisen haun tilanteesta. Koululaisten kuljetusapurahoja ja alle 5000 euron pieniä apurahoja voi hakea ympäri vuoden.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kuka vain, jonka ideoima hanke tai tutkimus toteuttaa Metsäsäätiön tavoitteita. Metsäsäätiön tavoitteena on edistää metsätalouden toimintaedellytyksiä ja puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisäämistä Suomessa. Apurahan hakija voi olla yksittäinen ihminen, ryhmä, yritys, järjestö tai muu yhteisö.

Voiko apurahahakemuksen palauttaa sähköpostilla?

Suomen Metsäsäätiö on ottanut käyttöönsä vuoden 2020 alusta alkaen apurahajärjestelmän, jonka kautta KAIKKI hakemukset käsitellään. Apurahahakemuksia ei vastaanoteta sähköpostitse.

Kuinka usein voin hakea apurahaa?

Samalle koululle/luokalle voidaan myöntää kuljetusapuraha kerran vuodessa. Muuten apurahan hakemista ei ole rajoitettu.

Minkä suuruisia koululaisten kuljetusapurahat ovat?

Kuljetusapurahan suuruus riippuu täysin kuljettavasta matkasta ja koululaisten määrästä, joten skaala on laaja. Hakemuksen hyväksymiseksi tärkeintä on, että retki on metsäammattilaisen kanssa yhdessä suunniteltu ja arvio kuljetuskustannuksista on kohtuullinen. Kuljetusapurahan suuruus vaihtelee noin sadasta eurosta muutamaan tuhanteen. Hakemusta varten on kysyttävä arvio kuljetusyrittäjältä.

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?

Useimmiten syynä kielteiseen päätökseen on se, että hanke ei toteuta Metsäsäätiön tavoitteita. Kuitenkin on syytä muistaa, että kaikkia hyviäkään hankkeita ei voida rahoittaa. Hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin mihin vuosittainen apurahabudjetti riittää. Metsäsäätiön hallituksen tekemissä päätöksissä huomioidaan koko metsäalan näkemys ja kaikki hakemukset käsitellään huolella.

Milloin saan vastauksen hakemukseeni?

Hallituksen päätöksistä tiedotetaan apurahan hakijoille kahden viikon kuluessa kokouksesta. Koululaisten kuljetusapurahahakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, noin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.