Isot apurahat

Suomen Metsäsäätiön isojen apurahojen hakuaika keväältä on päättynyt. Hakuaika oli 25.4.-31.5.2024.

Isoista, yli 5 000 euron, apurahoista päättää säätiön hallitus. Isoja apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Kevään haun painopisteenä on tieteen ja tutkimuksen sekä metsäluonnon hankkeet. Syyskauden haussa painotetaan lasten ja nuorten sekä vaikuttajaviestinnän hankkeita. Molemmilla hakukierroksilla otetaan vastaan myös muita hakemuksia.

 

YLEINEN ISOJEN APURAHOJEN HAKUOHJE

 1. Varmistathan ensin, toteuttaako suunniteltu apurahahanke Suomen Metsäsäätiön tavoitteita. Pääset tutustumaan säätiön tavoitteisiin ja taustaan TÄSTÄ.
 2. Mieti, osuuko hankkeen teema säätiön apurahahaun teemaan.
 3. Valmistele apurahahakemus. Voit toimittaa hakemuksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemus tehdään Suomen Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä. Valmistaudu vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:
 • hankkeen hakijan perustiedot
 • hankkeen yleiskuvaus
 • hankkeen tavoitteet suhteessa Metsäsäätiön tavoitteisiin
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma
 • itsearviointi hankkeen vaikuttavuudesta
 1. Tutustu LÄHIPIIRIOHJEESEEN ja huomioi sitoumuksesi.
 2. Tutustu RAHOITUSEHTOIHIN ja huomioi sitoumuksesi.
 3. Muista lähettää hakemus apurahajärjestelmässä määräaikaan mennessä.
 4. Metsäsäätiön hallitus tekee hakemuksia koskevat päätökset parin viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, minkä jälkeen apurahahakijoille tiedotetaan tuloksista mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa.

Menestystä apurahahakuun!

 

APURAHATEEMAN TARKENNUKSET

Kevään 2024 apurahahaussa painotetaan tieteen ja tutkimuksen sekä metsäluonnon hankkeita.

TIEDE JA TUTKIMUS

Suomen Metsäsäätiö toivoo tutkimushankkeiden osalta hakemuksia erityisesti seuraavista tutkimusteemoista:

 • metsätalouden ja puunhankinnan ekologinen kestävyys
 • metsäelinkeinon tulevaisuuden ennakointi
 • puurakentamisen ja puutuotteiden ympäristökädenjälki
 • metsänomistamiseen liittyvä tutkimus

Lisäksi isoja apurahoja voidaan myöntää tiedettä ja tutkimusta tukeville hankkeille:

 • metsäalan innovaatioympäristöön kannustavat hankkeet
 • metsäelinkeinoon liittyvien tutkimusten viestintä ja tutkimustiedon jalkauttaminen
 • tiedepohjaisen vuoropuhelun lisääminen

 

METSÄLUONTO

Suomen Metsäsäätiö toivoo metsäluontohankkeiden pilottivaiheessa monipuolisia hakemuksia metsäluonnon monimuotoisuuden ja ilmastontyön vahvistamiseksi. Metsäsäätiö etsii tällä hakukierroksella rahoitettavaksi muutamaa keskenään erilaista hanketta. Huomioitavaa metsäluontohankkeisiin liittyen:

 • hankkeen tavoitteena tulee olla metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen, metsäluonnon parempi sopeutuminen ilmastonmuutokseen tai muu metsiin liittyvä ilmastohyöty
 • hankkeet voivat liittyä esimerkiksi ennallistamiseen, paahderinteiden tai lehtojen ennallistamiseen, purojen kunnostustöihin, palojatkumojen toteuttamiseen
 • hankkeen vaikuttavuuden osoittamiseksi on hyvä sisällyttää hankkeeseen alkutilanteen kartoitus sekä hankkeen tulosten/vaikuttavuuden seuranta
 • huolellista hankesuunnitelmaa arvostetaan
 • on eduksi, jos hankkeessa tehdään yhteistyötä useamman tahon kesken. Metsäsäätiö haluaa näin kannustaa eri tahoja yhteistyöhön monimuotoisuuden hyväksi.
 • hankkeella voi olla muutakin rahoitusta, mutta se ei ole välttämätöntä
 • mikään yksittäinen yritys tai maanomistaja ei voi saada suoraa taloudellista hyötyä apurahatoiminnasta eikä esimerkiksi ennallistamishankkeiden toteutus saa johtaa maanomistajan omaisuuden arvon nousuun. Näin esimerkiksi lannoitus- tai metsityshankkeet eivät lähtökohtaisesti sovi hankehakuun. 

 

Apurahainfo

Suomen Metsäsäätiö järjestää info-webinaarin apurahan hakijoille keskiviikkona 8.5.2024 klo 13 alkaen. Webinaarissa säätiön toimitusjohtaja esittelee kevään apurahahakukierroksen ja vastaa kysymyksiin apurahahakua koskien. Ilmoittautuminen päättynyt.

 

SIIRRY APURAHAJÄRJESTELMÄÄN.