Lähipiiriohje, isot apurahat

Säätiölain (1.12.2015) mukaisesti kaikki säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Taloudelliset toimet lähipiirin kanssa eivät ole kiellettyjä, mutta niiden on toteuduttava muiden kanssa samoilla ehdoilla ja periaatteilla, ja niistä on raportoitava.

Suomen Metsäsäätiö edellyttää apurahan hakijoilta apurahahakemuksessa annettavaa ilmoitusta siitä, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin.

Metsäsäätiön osalta lähipiiriin kuuluvat:

1) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja

2) kohdassa yksi mainittujen henkilöiden perheenjäsenet (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi)

3) kohdissa 1 ja 2 mainittujen henkilöiden muut lähisukulaiset (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi)

4) kohdissa 1-3 mainittujen ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa (omistus yksin tai yhdessä yli 50 %) oleva yhteisö ja säätiö.