Uutisia

Metsäsäätiö myönsi apurahoja 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2023

17.04.2024

Suomen Metsäsäätiö myönsi vuonna 2023 apurahoja yhteensä 1,8 miljoona euroa. Säätiön hallitus teki yhteensä 22 myönteistä apurahapäätöstä, minkä lisäksi säätiön toimitusjohtaja myönsi pieniä, alle 4 999 euron, apurahoja yhteensä 155 hankkeelle. Valtaosa (73 %) toimitusjohtajan myöntämistä apuraho...

Metsäsäätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin uusia nimiä - puheenjohtajat jatkavat

17.04.2024

Metsäsäätiön hallinto on järjestäytynyt säätiön 29. toimintavuodelle. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja hallituksen puheenjohtajana Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen. Metsäsäätiön hallituksessa 9 vuotta, ja puheenjohtajana 7 vuotta toimineen Sau...

Metsäsäätiön seminaarissa nostettiin esiin säätiön rahoittamia hankkeita

17.04.2024

Suomen Metsäsäätiö järjesti huhtikuun alussa seminaarin, jossa esiteltiin apurahahankkeita säätiön kolmesta rahoitusteemasta. Lisäksi Metsäsäätiö avasi metsäluonnon vastuullisuushankkeiden kokonaisuutta, joka tulee täydentämään säätiön toimia suomalaisen metsäelinkeinon edistämiseksi. Seminaari o...

Suomen Metsäsäätiön seminaari 2024

11.03.2024

Suomen Metsäsäätiö kevätseminaarissa kuullaan tänä vuonna säätiön rahoittamista hankkeista. Esillä ovat Metsä TET, Uusi Puu, Helsingin yliopiston lahjoitusprofessuuri sekä säätiön uudet vastuullisuushankkeet. Tilaisuuden juontaa Metsäsäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Marttila.  OHJELMA...

Metsäsäätiö jakoi apurahoja kouluyhteistyöhön ja vaikuttajaviestintään – uusina avauksina Metsä-TET, podcast ja tv-sarjan pilotti

20.12.2023

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi joulukuun kokouksessaan apurahan 11 hankkeelle. Suurin osa apurahoista kohdistui lasten ja nuorten hankkeisiin sekä vaikuttajaviestintään. Apurahahakemuksia saapui kaiken kaikkiaan Metsäsäätiön hallituksen arvioitavaksi 34 kappaletta. Suomen Metsäsäätiön kouluy...

Kysely - Metsänomistajat arvostavat Suomen Metsäsäätiön työtä

02.11.2023

Kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta metsänomistajasta pitää Suomen Metsäsäätiön työtä vaikuttavana, mutta säätiön tunnettavuudessa on parannettavaa. Metsäsäätiön toimintaa arvostavat erityisen paljon nuoret metsänomistajat, pienten metsätilojen omistajat ja naismetsänomistajat. Metsänomis...

Metsäsäätiön lähettiläät nousivat päälavalle Metsäpäivillä

26.10.2023

Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset jaettiin viidelle metsäammattilaiselle, jotka ovat työssään edistäneet erityisen aktiivisesti Metsäsäätiön tavoitetta kukoistavasta metsäelinkeinosta. Huomionosoitusten saajille on luontaista esitellä metsänomistajille Metsäsäätiön toimintaa ja sen rahoittami...

Suomen Metsäsäätiön syksyn isojen apurahojen haku on avattu

05.10.2023

Suomen Metsäsäätiön syksyn 2023 isojen apurahojen haku on nyt auki. Metsäsäätiö toivoo monipuolisia ja innostavia metsäelinkeinoon liittyviä apurahahakemuksia. Metsäsäätiön apurahatoiminnan painopistealueita ovat tutkimus, metsäelinkeinoon liittyvä nuorisotyö, vaikuttajaviestintä ja vastuullisuus...

Metsäakatemia EU-päättäjille kokosi yli 30 vaikuttajaa tutustumaan metsäsektorin toimintaan

05.10.2023

Kolmatta kertaa järjestetyssä EU-päättäjien Metsäakatemiassa yli 30 eurooppalaista vaikuttajaa perehtyi ajankohtaisiin metsäalan aiheisiin ja toimijoihin Keski-Suomessa 20-.22.9.2023. Akatemia on hyvä esimerkki Suomen Metsäsäätiön rahoituksella toteutetusta vaikuttajaviestinnän hankkeesta. Yli 30...

Uusi strategia tarkentaa Suomen Metsäsäätiön toimintaa

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön uusi strategia on valmis ja sen myötä Metsäsäätiö uudistuu isoimmin sitten säätiön perustamisen. Apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat ja tarkentuvat vahvasti metsäelinkeinon tulevaisuuteen katsoen. Lisäksi rahoituspohja laajenee. Suomen Metsäsäätiön hallitus hyväksyi Metsä...

Yli puoli miljoonaa euroa metsäelinkeinon edistämiseen

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi viimeisimmässä kokouksessaan apurahan kuudelle hankkeelle. Suurin osa apurahoista kohdistui tieteeseen ja tutkimukseen. Apurahahaun teemoittaminen on keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta. Suomen Metsäsäätiön tutkimusta ja tiedettä painottanut kesän apurahah...

Kuviotasolta puutasolle – valmistuvat metsänhoitajat opiskelevat tulevaisuuden metsätaloutta

23.05.2023

Helsingin yliopistossa tutkitaan ja opiskellaan, kuinka tarkentuvaa metsätietoa tulkitaan paremmin ja hyödynnetään käytännöllisemmin. Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan osaamisella on suuri merkitys maamme metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle. Suomen Metsäsäätiö...

Suomen Metsäsäätiön kevään isojen apurahojen haku on avattu – painopisteenä tiede ja tutkimus

19.04.2023

Suomen Metsäsäätiön kevään 2023 isojen apurahojen haku on nyt auki. Metsäsäätiö odottaa innovatiivisia ja monipuolisia metsäelinkeinoon liittyviä apurahahakemuksia. Tutkimus, metsäelinkeinoon liittyvä nuorisotyö ja vaikuttajaviestintä ovat Metsäsäätiön apurahatoiminnan painopistealueita, ja kevää...

Metsä Groupin Juha Jumppanen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi

19.04.2023

Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaavan Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen on valittu Suomen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi. Vuodesta 2016 puheenjohtajana toiminut Sauli Brander jatkaa hallituksessa jäsenenä. Metsäsäätiö hallituksen varapuheenjohtajana ja...

Metsäsäätiön kevätseminaarissa apurahojen saajia äänessä: mitä metsäelinkeinoa edistäville rahoitushankkeille kuuluu?

21.03.2023

Suomen Metsäsäätiön kevätseminaarissa 15.3. esiteltiin säätiön rahoittamia metsäelinkeinoa tukevia hankkeita. Pääosassa olivat kolme hanketta Metsäsäätiön kolmesta keskeisestä apurahatoiminnan painopistealueesta, joita ovat tiede ja tutkimus, lapset ja nuoret sekä päättäjäviestintä. Ensimmäisenä...

1 2 3 4 5 6