Metsäsäätiö myönsi apurahoja 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2023

17.04.2024

Suomen Metsäsäätiö myönsi vuonna 2023 apurahoja yhteensä 1,8 miljoona euroa. Säätiön hallitus teki yhteensä 22 myönteistä apurahapäätöstä, minkä lisäksi säätiön toimitusjohtaja myönsi pieniä, alle 4 999 euron, apurahoja yhteensä 155 hankkeelle. Valtaosa (73 %) toimitusjohtajan myöntämistä apurahoista kohdistui lasten ja nuorten metsäretkien kuljetuskustannuksiin.

 

Maantieteellisesti säätiön rahoittamat hankkeet jakautuivat tasaisesti kaikkialle Suomeen. Tieteen ja tutkimuksen hankkeet hyödyttivät luonnollisesti koko yhteiskuntaa, päättäjäviestintää tehtiin niin maakunnissa kuin pääkaupunkiseudulla ja koululaisten metsäretket ulottuivat Suomen päästä päähän.

karttakuva

Teemallisesti apurahaa myönnettiin selvästi eniten lasten ja nuorten hankkeisiin eli 42 % kaikista apurahoista. Vaikuttajaviestinnän ja tutkimuksen osuudet kokonaispotista olivat kumpaisellakin 20 % luokkaa. Nämä kolme teemaa yhdessä uusien vastuullisuushankkeiden kanssa ovat säätiön apurahatoiminnan ytimessä myös vuonna 2024.

Metsäsäätiö kiittää lämpimästi metsänomistajia ja puuta ostavaa teollisuutta, jotka ovat mahdollistaneet menekinedistämismaksulla säätiön apurahatoimintaa.

Laajemmin Metsäsäätiön viime vuodesta voi lukea säätiön vuoden 2023 toimintakertomuksesta säätiön verkkosivuilta. Toimintakertomuksen liitteenä on lista kaikista Suomen Metsäsäätiön hallituksen vuoden 2023 myönteisistä apurahapäätöksistä.

  

 

 

 

 

 

 

 

KUVA: Metsäsäätiön myöntämien kuljetusapurahojen jakautuminen vuonna 2023.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Martta Fredrikson

puh. 040 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

 

Takaisin