• kuljut

Koululaisten kuljetusapurahat

Suomen Metsäsäätiö myöntää kuljetusapurahoja koululaisten metsäretkiin ja -tapahtumiin, joissa vahvistetaan ala- ja yläasteikäisten lasten tai kotoutumisryhmien metsäoppeja ja tietoutta suomalaisesta metsäelinkeinosta konkreettisesti. Vuosittain tuhannet koululaiset tutustuvat metsäalan mahdollisuuksiin Metsäsäätiön kuljetustuen avulla.

Kuljetusapurahan periaatteet hakijalle:

Kuljetusapurahan kohderyhmät:

  • Peruskoululaiset (ala- ja yläkoulu)
  • erilaisten kotoutumisohjelmien maahanmuuttajataustaiset ryhmät

Suomen Metsäsäätiö myöntää kuljetusapurahoja tasapuolisesti kaikkialle Suomeen kohtuullisten kustannusten puitteissa. Apurahapäätöksissä suositaan sellaisia hakemuksia, joissa vierailukohteet sijoittuvat maantieteellisesti hakijoiden lähialueille. Metsäsäätiö käyttää harkintaa koululaisretkien kohtuullisuutta arvioidessaan. Myönteinen päätös voi kattaa kuljetuskustannukset kokonaan tai osin.

Kuljetusapurahan myönnön perusteena on säätiön toimintaa tukeva retkikohde ja -ohjelma; edellytyksenä on metsäelinkeinon, -talouden tai -teollisuuden esittely. Retken tulee sisältää elementtejä kestävästämetsätaloudesta, metsäalan koulutus-/työmahdollisuuksista, metsäteollisuudesta tai puunjalostuksesta.

Kuljetusapurahan esimerkkikohteita:

  • metsäretket
  • tuotantolaitosvierailut tehtaille, sahoille yms.
  • metsäalan oppilaitokset
  • metsäaiheiset tiedekeskukset, museot yms.
  • messut, metsäpäivät ja muut metsätapahtumat

Koululaisten kuljetusapurahoja myönnetään opintoretkille, joiden sisältö on suunniteltu yhdessä metsäammattilaisen kanssa. 

Apurahan hakeminen - vaiheet:

1. Valmistele retkikohde huolellisesti ja huomioi Metsäsäätiön kuljetusapurahan myönnön periaatteet. Etsi metsäammattilainen retken suunnittelun tueksi, mikäli et itse työskentele metsäalalla. Voit tarvittaessa lähettää metsäammattilaiselle infokirjeen säätiön toiminnasta ja kuljetusapurahan myönnön perusteista.

Infokirje metsäammattilaiselle:

2. Kilpailuta kuljetustarjous vähintään kahdelta kuljetusyritykseltä (huom. hinta sisältäen ALV). Pyri arvioimaan retken oppilas- ja opettajamäärät jo tässä vaiheessa mahdollisimman tarkasti.

3. Hae kuljetusapurahaa Metsäsäätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä. Tee hakemus vähintään kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Metsäsäätiö ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai myöhässä toimitettuja hakemuksia. Muista täyttää hakemus loppuun asti ja lähettää se käsiteltäväksi järjestelmässä.

4. Jää odottamaan Metsäsäätiön apurahapäätöstä.

5. Myönteisen apurahapäätöksen jälkeen voit toimittaa Suomen Metsäsäätiön laskutusohjeen kuljetusyhtiölle. Muistuthan kuljetusyhtiötä, että Metsäsäätiölle lähetettävän laskun kokonaissumma ei voi ylittää myönnetyn apurahan suuruutta.

6. Huolehdi seuraavaksi retken tiedottamisesta esimerkiksi vanhemmille ja koulun muihin viestintäkanaviin ja sosiaaliseen mediaan. 

7. Laadi selvitys retken jälkeen Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä. Alla ohjeita loppuselvityksen laadintaan.

Ohjeet selvitykseen

Apurahan saaja sitoutuu toimittamaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta noin sivun mittaisen selvityksen opintoretkestä Metsäsäätiölle. Vastaathan selvityksessä kysymyksiin:

  • Miten retken oppimistavoitteet täyttyivät?
  • Mitä koululaisille jäi päivästä mieleen?

On mukavaa, jos koululaiset itse osallistuvat selvityksen tekemiseen. Selvitykseen tulee liittää kuvia tai videoita. Varmistathan, että kaikkiin lähetettyihin kuviin on julkaisulupa.

Metsäsäätiön näkyvyys retkellä:

Apurahan saajan on huolehdittava, että Metsäsäätiö näkyy hankkeen rahoittajana. Alla kootusti Metsäsäätiön viestintämateriaalia tueksi.

Metsäsäätiön logo: Materiaalipankki 

A3-kokoinen kyltti "Menossa mukana - kuljetuksen rahoittaa" esimerkiksi bussin ikkunaan:

Metsäsäätiöstä kertominen vanhemmille ja yhteistyökumppaneille viestimisessä sekä sosiaalisessa mediassa:

Esim: Säätiölän koulun 4a-luokan kuljetuksia Säätiömäen metsäpolulle on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö, joka on metsäalan yhteinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Metsäsäätiö rahoittaa metsäalan tulevaisuutta edistäviä hankkeita, kuten koululaisten metsätapahtumia.

 

SIIRRY APURAHAJÄRJESTELMÄÄN.