• Kouluyhteistyö_Ira_ja_Sonja_mod

Lapset ja nuoret

Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta esimerkiksi rahoittamalla koululaisten metsäpäivien järjestämistä ja opettajien täydennyskoulutusta. Lisäksi Metsäsäätiö tukee kouluyhteistyötä maakunnissa rahoittamalla koululaisten metsäpäivien linja-autokuljetuksia.