Ungdomsutbildning för framtida aktiva inom skogssektorn

SLC:lle myönnettiin 16 000 euroa nuorten ruotsinkieliseen hankkeeseen "Ungdomsutbildning för framtida aktiva inom skogssektorn". Apuraha myönnettiin joulukuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Hankkeen tarkoituksen on järjestää monipuolista metsäpolitiikan koulutusta nuorille tuleville metsänomistajille ja muille aktiiveille. Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia osallistua metsäalan keskusteluun ja esimerkiksi kohdata mediaa. Tavoitteena on luoda 20–25 henkilön koulutusryhmä 18-40 vuotiaista aiheesta kiinnostuneista nuorista. Suomalaisen päätöksenteon lisäksi koulutuksessa tutustutaan EU-tason päätöksentekoon ja miten ne vaikuttavat metsäkeskusteluun ja metsien käyttöön.