• rastiruutuun

Lahjoitukset

Suomen Metsäsäätiön varojen keruu

Suomen Metsäsäätiö toimii pääosin lahjoitusvaroin. Lahjoituksia saadaan metsänomistajilta ja puuta ostavilta tahoilta vapaaehtoisina menekinedistämismaksuina puukauppojen yhteydessä. Lisäksi Metsäsäätiö ottaa vastaan muita lahjoituksia sekä lahjoituksia metsäluonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä vahvistaviin hankkeisiin.

Suomen Metsäsäätiö myöntää apurahoja tutkimus- ja viestintähankkeille, puutuotteiden ja puurakentamisen edistämishankkeille sekä toimintaan, jolla edistetään nuorten ja lasten mahdollisuuksia tutustua metsiin ja metsiin perustuviin elinkeinoihin. Apurahoja voidaan myöntää myös luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä tukeviin ennallistamishankkeisiin. Nykyisellä strategiakaudella Metsäsäätiö painottaa erityisesti lasten ja nuorten, tutkimuksen ja tieteen, vaikuttajaviestinnän sekä metsäluonnon hankkeita. Varoja voidaan käyttää apurahatoiminnan lisäksi toiminnan mahdollistavien henkilöstökulujen, kohtuullisesta viestinnästä aiheutuvien kulujen sekä työtiloista ja -välineistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

Suomen Metsäsäätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: RA/2023/1002.