Perustajat

Metsäsäätiön perustivat vuonna 1995 yhteistyössä metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Sahateollisuus ry sekä muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat tahot. Varojen keruuseen osallistuvat puukaupan eri osapuolet.

Metsäsäätiön perustajat

Varojen keruuseen osallistuvat

Muut taustatahot