Hallitus

Hallituksen kokoonpano muodostuu Metsäsäätiön perustajista. Hallituksen jäsenistä yksi puun myyjien ja yksi puun ostajien edustaja on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen kokoonpanon vahvistaa Metsäsäätiön hallintoneuvosto.

Hallituksen kokoonpano 2024

Juha Jumppanen, puheenjohtaja
metsäjohtaja, Metsä Group

Marko Mäki-Hakola, varapuheenjohtaja
metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Sami Oksa
sidosryhmäjohtaja, UPM

Jussi Kumpula
toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy

Janne Partanen
metsäjohtaja, Stora Enso

Mikko Tiirola
puheenjohtaja, MTK ry:n metsävaltuuskunta

HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENET

Tino Aalto
toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Stefan Borgman
puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

 

Hallituksen varajäsenet

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja (puunhankinta ja metsäpalvelut), Metsä Group
Lea Jylhämetsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Antti Koulumies, metsäjohtaja, UPM
Pasi Korteniemiasiakkuusjohtaja, Metsähallitus
Heidi Hämäläinen, aluejohtaja, Stora Enso
Timo Junnila, MTK:n Metsävaltuuskunnan 1. varapuheenjohtaja