Hallitus

Hallituksen kokoonpano muodostuu Metsäsäätiön perustajista. Hallituksen jäsenistä yksi puun myyjien ja yksi puun ostajien edustaja on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen kokoonpanon vahvistaa Metsäsäätiön hallintoneuvosto.

Hallituksen kokoonpano 2023

Sauli Brander
metsäjohtaja, UPM

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jussi Kumpula
johtaja, Metsähallitus

Juha Jumppanen
metsäjohtaja, Metsä Group

Janne Partanen
metsäjohtaja, Stora Enso

Mikko Tiirola
puheenjohtaja, MTK ry:n metsävaltuuskunta

HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENET

Tino Aalto
toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Stefan Borgman
puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

 

Hallituksen varajäsenet

Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Pasi Korteniemi, asiakkuusjohtaja, Metsähallitus

Timo Junnila, MTK:n Metsävaltuuskunnan 1. varapuheenjohtaja

Heidi Hämäläinen aluejohtaja, Stora Enso 

Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group

Sami Oksa, sidosryhmäjohtaja, UPM