Hallitus

Hallituksen kokoonpano muodostuu Metsäsäätiön perustajista. Hallituksen jäsenistä yksi puun myyjien ja yksi puun ostajien edustaja on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen kokoonpanon vahvistaa Metsäsäätiön hallintoneuvosto.

Metsäsäätiön hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Hallituksen kokoonpano 2021

puheenjohtaja
Sauli Brander
metsäjohtaja, UPM

varapuheenjohtaja
Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jussi Kumpula
johtaja, Metsähallitus

Juha Jumppanen
metsäjohtaja, Metsä Group

Janne Partanen
metsäjohtaja, Stora Enso

Mikko Tiirola
puheenjohtaja, MTK ry:n metsävaltuuskunta

HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENET

Kai Merivuori
toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Stefan Borgman
puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

Hallituksen varajäsenet

Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Heikki Kääriäinen, asiakkuusjohtaja, Metsähallitus
Esa Ojala aluejohtaja, Stora Enso 
Yrjö Perälä, johtaja, Metsä Group
Sami Oksa, sidosryhmäjohtaja, UPM
Esa Similä, puheenjohtaja, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa