• mikäsäätiö

Metsäluontohankkeet

Suomen Metsäsäätiö myöntää apurahoja luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä tukeviin ennallistamishankkeisiin. Hankkeita pilotoidaan vuoden 2024 aikana ja kokemusten perusteella konseptia hiotaan tuleville vuosille. Ensimmäisiä rahoitettavia hankkeita etsitään apurahahakukierroksella keväällä 2024.

Metsäluonnon vastuullisuushankkeet toteutetaan niille erikseen kohdennetuin lahjoitusvaroin. Jos organisaatiosi haluaa osoittaa tukensa tai haluat tukea näitä hankkeita, katso lahjoitusmahdollisuudesta.