Rahoitusehdot, isot apurahat

Rahoitusehdot koskevat kaikkia Suomen Metsäsäätiön hallituksen myöntämiä apurahoja.

Mikäli projektin toteutuksessa ilmenee viivästymistä, henkilövaihdoksia tai muita toteutukseen vaikuttavia tekijöitä, on niistä viipymättä ilmoitettava Suomen Metsäsäätiöön. Projektin toteutuksen oleellisesti muuttuessa, on Metsäsäätiön hallituksella oikeus muuttaa päätöstään. Metsäsäätiö voi periä jo maksetun avustuksen takaisin.

Apurahan saaja sitoutuu tuomaan Suomen Metsäsäätiön selkeästi esille projektin kuluessa ja projektin lopputuotteessa. Apurahan saajan tulee tutustua verkossa Metsäsäätiön logoihin ja käyttää niitä rahoittajan esille tuomisessa erikseen sovittavassa laajuudessa. Metsäsäätiön logo on ladattavissa www.metsasaatio.fi/materiaalipankki.  Apurahan saajana sitoudut kertomaan sosiaalisessa mediassa ja muussa viestinnässä Metsäsäätiöstä hankkeen rahoittajana. Suomen Metsäsäätiö käyttää sosiaalisessa mediassa seuraavia aihetunnisteita:  #metsäsäätiö #metsäelinkeino

Näkyvyydestä ja käytännön toimista siihen liittyen sovitaan projektikohtaisesti myöntöpäätöksen jälkeen apurahansaajan ja Metsäsäätiön toimitusjohtajan kanssa. Jos apurahan saaja ei tuo Metsäsäätiötä rahoittajana esille, säätiöllä on oikeus jättää viimeinen maksuerä avustuksesta maksamatta.

Apurahan saajana sitoudut toimittamaan Metsäsäätiölle loppuraportin hankkeesta kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportin tulee sisältää projektin toteuttajan itsearvio projektin toteutuksesta. Raportti tallennetaan apurahajärjestelmään. Säätiö voi julkaista raportin verkkosivuillaan ja käyttää sitä muussa viestinnässä.

Apurahan saaja hyväksyy Metsäsäätiön mahdollisesti teettämän tilintarkastuksen koskien sitä, että Metsäsäätiön myöntämät varat on käytetty anotun projektin kuluihin asianmukaisella tarkkuudella. Metsäsäätiö osoittaa tilintarkastustahon ja vastaa tarkastuksen kustannuksista.